کد خبر: 5460
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Adrastea / /

نام پانزدهمین قمر مشتری با قدر 9/18. دومین قمر از لحاظ نزدیکی با سطح مشتری است در فاصله تنها 129000 کیلومتر از آن قرار دارد (در نزدیکی لبه بیرونی حلقه مشتری) این قمر در سال 1979 توسط ستاره شناسان آمریکایی به نام دیوید جویت، ادوارد دانیل سون با مطالعه عکس‌های ارسالی از ویجر کشف شد.  این قمر به همراه قمردیگر مشتری یعنی Metis دو منبع اصلی مواد سازنده حلقه مشتری به حساب می‌آید. این حلقه ترکیبی از سنگ و یخ است که به دور مشتری می‌چرخد.