کد خبر: 5470
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / juno spacecraft / /

یک فضاپیمای 1/1 میلیارد دلاری متعلق به ناسا که با هدف بررسی دقیق جوسیاره مشتری از ایستگاه کیپ کاناورال وتوسط موشک اطلس ۵ سفر 2 هزار و800 میلیون کیلومتری خود را در مرداد 1390 آغاز نموده وطی یک سفر 5 ساله به سیاره خواهد رسید.

جونو که در ارتفاع چهار هزار و 988 کیلومتری از ابرهای رنگارنگ اتمسفر مشتری، یعنی نزدیک ترین فاصله ای که یک فضاپیما تا کنون از سیاره مشتری داشته، مستقر خواهد شد به مدت یکسال به نفوذ به میان ابرهای در هم پیچیده این سیاره گازی خواهد پرداخت.

دانشمندان امیدوارند با کمک این کاوشگر بتوانند وجود یا عدم وجود ماده ای مرموز به نام هیدروژن فلزی را درون اتمسفر مشتری، جایی که فشار تا حدی بالا است که هیدروژن به شکل فلزی رسانا در هم فشرده می شود را به اثبات برسانند. گفته می شود این ماده عامل میدان مغناطیسی بسیار پر قدرت این سیاره است و می تواند منجر به شکل گیری توفانهای وحشتناکی در گازهای اتمسفر مشتری شود. انرژی این فضاپیما با کمک سه بازوی بزرگ خورشیدی تامین خواهد شد و هشت ابزار مختلف بر روی این کاوشگر به آشکار سازی نشانه هایی درباره چگونگی تکامل و شکل گیری مشتری خواهند پرداخت

برای کسب آخرین اطلاعات درباره جونو به آدرس زیر مراجعه نمایید

http://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html.