کد خبر: 5524
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Celestial sphere

کره سماوی

/ / / Celestial sphere / /

 یک کره فرضی باشعاع بینهایت که زمین  ویا چشم ناظر در مرکز آن قرار دارد و به نظر می رسد که اجرام سماوی به قسمت داخلی آن چسبیده اند(درست مانند یک آسمان نمای بسیار بزرگ  ) و البته همیشه نصف آن زیر افق پنهان است.مهمترین ویژگی این کره فرضی چرخش از شرق به غرب است  که در واقع ناشی از چرخش زمین حول محورش از سمت غرب به شرق است.