کد خبر: 5526
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Central meridian / /

خطی شمالی جنوبی فرضی برسطح قرص سیارات و ماه و خورشید.این خط از قطبهای شمال وجنوب آن جسم می گذرد وبه عنوان مرجعی برای اندازه گیری طول جغرافیایی بر سطح آن شناخته می شود.این خط فرضی ارتباطی با فاز قابل مشاهده جسم ندارد.

در زمین این نصف النهار مرکزی همان نصف النهار مبدا یا نصف النهار گرینویچ می باشد.