کد خبر: 5577
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / aquila / eagle / Aql

نام یک صورت فلکی لوزی شکل در نیمکره شمالی آسمان و یکی از 44 صورت فلکی معرفی شده توسط بطلیموس. ستاره آلفا ستاره‌ای سه تایی است که قدر آن 75/0 ودر فاصله 77/16 سال نوری قرار دارد. ستاره بتا با نام الشاهین (Alshahin) نیز ستاره ای سه تایی بوده و قدر آن 68/3 است. ستاره گاما از قدر 71/2 با نام شاهین رازو یا Trazed شناخته می شود. ستاره اپسیلون نیز از قدر 4 با نام  دنب‌العقاب شناخته می شود. ستاره اتا این صورت فلکی از نوع متغییر قیفاووسی و با دوره تناوب 176/7 روزه می باشد و قدر ان بین 48/3 تا 39/4 تغییر میکند. این ستاره دوهمدم بسیار نزدیک دارد که فاصله آنها 8/0 و 7/0 ثانیه قوسی است.

ستاره R یک متغیر از نوع میرا با دامنه تغییرات نوری از 5/5 تا 12 و دوره تناوب 2/284 روزه است و در حالیکه کم نورتر می شود رنگ آن نیز به قرمز تیره تغییر می کند و دمای آن نیز بین 3100 تا 2600 درجه نوسان می کند که در نوع خود یک ستاره سرد  به حساب می اید.

ستاره Van Bies Broeck که کوتوله ای قرمز از قدر 18 وقدر مطلق 19 می باشد و یکی از ضعبف‌ترین ستاره های آسمان است در این صورت فلکی قرار دارد.

دوخوشه باز NGC6709 با قدر 7/6 که ترکیبی از 40 ستاره باقدر 9 است و NGC 6755 با قدر 5/7 که به راحتی بادوربین دو چشم قابل مشاهده هستند در محدوده این صورت فلکی قرار دارد. 6 عدد سحابی  سیاره‌ای از حمله NGC 6803 با قدر NGC 6804, 11 با قدر 12 و اندازه‌ تقریبی 1/1 دقیقه، NGC 6781 با قدر 12 و اندازه تقربی 8/1 دقیقه که با یک تلسکوپ 20 سانتیمتری قابل مشاهده هستند و سنگین‌ترین سیاهچاله شناخته شده با نام GRS 1915+105 در این صورت فلکی قرار دارند. این سیاهچاله در فاصله 40000 سال نوری قرار دارد و با جرم 14 برابر جرم خورشید سنگینترین سیاهچاله ستاره‌ای کهکشان راه شیری به حساب می اید.

لااقل از حدود 3500 سال پیش مردم در صورت فلکی عقاب نقش پرنده ای را مجسم می کردند .

یونانیان و رومیان قدیم در این صورت فلکی عقاب زئوس ( zeus : خدای خدایان یونانیان قدیم ) یا ژوپیتر( jupited : خدای خدایان رومیان قدیم ) ، را تشخیص می دادند که " گانیمد " ( ganymed ) جوان را ربود و در ارتفاع بالا از طریق هوا او را تا " المپ " که محل زندگی خدایان بود ، حمل کرد . " گانیمد " – که در ضمن نام یکی از قمرهای سیاره مشتری نیز هست – وقتی که به بارگاه خدایان وارد شد ، وادار شد به عنوان ساقی زئوس به انجام وظیفه بپردازد.


با اقتباس از کتاب صورتهای فلکی دکتر اوبلاکر ترجمه بهروز بیضایی

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

1          10

165"

19  50

08  51

ALPHA

 

2.8      10.8

132"

 

 

GAMMA

 

4.5         11

32"

20  38

-01  06

71   AQL

 

3          12

6.5"

 

 

ZETA

 

 

 

 

 

 

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

284.2 روز

5.5     12

میرا

19  06

08  13

R    AQL

490.43    " 

7.3      14

میرا

19  15

-07  02

W    AQL

7.176641   "

3.5      4.39

DCEP

 

 

ETA

1.95026   "

5.1     0.2

EB/DM

 

 

SIGMA

 

 

 

 

 

 

کهکشانها و خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

11.2

4'

کهکشان مارپیچی

19  42

-10  18

NGC 6814

14

1'

سحابی سیاره ای

19  14

-02  41

NGC  6772

12

1.8'

سحابی سیاره ای

19  18

06  33

NGC 6781

12

1.1'

سحابی سیاره ای

19  31

09  13

NGC  6804

 

40'

سحابی تاریک

19  40

10  57

bernard 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این صورت فلکی به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/aql/