کد خبر: 5597
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

نهنگ / ghay tes / / cetus / whale / Cet

نام یک صورت فلکی بزرگ در نیمکره جنوبی آسمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

10       9

118"

02  19

-02  58

OMICRON

 

3.5      7.4

2.7"

 

 

GAMMA

 

6         10

1"

03  18

-00  56

95  CETI

 

5.4      11.4

3"

00  14

-07  46

AD  CETI

 

5.1      11.5

3.2"

03  12

-01  11

94   CETI

 

5           9.6

8.1"

 

 

NU

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

331.96روز

2     10.1

میرا

 

 

OMICRON-mira

انفجاری

6.8     13

UV

01  39

-17  57

UV  CET-luyten's flare star

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

8.8

7'

کهکشان سیفرت

02  42

-00  00

M77-NGC1066

10.6

7'*2.5'

کهکشان مارپیچی

02  41

00  26

NGC  1055

10.4

4.5'*2.7'

کهکشان مارپیچی

00  34

-08  23

NGC  157

8

3.8'

سحابی سیاره ای

00  47

-11  52

NGC  246

10.2

5.3'*2.6'

کهکشان مارپیچی

02  23

-21  13

NGC  908

9

12'*11'

کهکشان

01  04

02  07

IC  1613

8.9

20'*7'

کهکشان مارپیچی

00  47

-20  46

NGC   247

 

 

 

 

 

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید

 

http://www.hawastsoc.org/deepsky/cet/index.html

۱-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی