کد خبر: 5681
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Electron / /

یک ذره بنیادی با بار منفی جرم در حال سکون 9.109X10-19  کیلوگرم.

 

ساده ترین اتم طبیعت از یک پروتون ویک الکترون تشکیل شده است.