کد خبر: 5683
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Carbon

کربن

/ / / Carbon / /

با نشانه C نام ششمین عنصر جدول تناوبی وچهارمین عنصر فراوان طبیعت.عدد اتمی آن 6 جرم اتمی عنصر طبیعی آن 01115/12 نقطه ذوب آن 3820  نقطه جوش آن 5100 درجه کلوین است.

این عنصر به شکل گازکربنیک در جو زمین وجود دارد.