کد خبر: 5684
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Infrared light / /

قسمتی از طیف الکترومغناطیسی که در سمت ناحیه قرمز طیف درست سمت مقابل ناحیه اشعه ایکس قرار دارد.اشعه مادون قرمز توسط چشم انسان قابل درک نیست ولی به انسان احساس گرما می دهد.بسیاری از اجرام آسمانی (مانند ستاره های تازه متولد شده یا ستارگان تی -ثوری )نیز به جای اینکه در ناحیه مرئی مشاهده شوند تنها بکمک تلسکوپهایی که در ناحیه مادون قرمز طیف کار می کنند قابل کشف وبررسی هستند.اشعه مادون قرمز در طیف الکترومغناطیسی دارای محدوده طول موجی بین 0.78 تا 1000 میکرو متر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hupaa.com/Data/P00690.php