کد خبر: 5810
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Active optics

اپتیک فعال

/ / / Active optics / /

 سیستمی که در آن یک کامپیوتر مرکزی با دستور به مفصل بندی پشت آیینه ها، تغییرات انحنایی ناشی از تغییر شکل آینه ها در نتیجه جهت گیری تلسکوپ، تغییرات انحنایی ناشی از تغییرات دمایی و حتی اشکالات زمان ساخت آیینه و بطور کلی اشکالات خود تلسکوپ و نه اشکالات ناشی از اختلالات جوی با هدف دستیابی به تصویری عالی را خنثی می کند. در این روش کیفیت نور یک ستاره مرجع مورد بررسی قرار می گیرد. به مفصل بندی پشت آینه ها که از کامپیوتر مرکزی دستور می گیرندActuator گفته می شود. از این روش در تلسکوپهای بزرگ گران قیمت با آیینه های چند تکه ای استفاده می شود.

ضخامت آیینه ها نسبت به قطر تلسکوپ باید بسیار کم باشد تا سیستم توانایی پاسخ به موقع به دستورات کامپیوتر مرکزی را داشته باشد. قطر آیینه اصلی هر کدام از 4 تلسکوپ بزرگ رصد خانه جنوبی اروپا هشت و دو دهم متراست در حالیکه ضخامت آیینه ها تنها 175 میلیمتر است. در هر کدام از تلسکوپها از 150 عدد Actuator استفاده شده است.