کد خبر: 5836
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Fibrils

کمانک

/ / / Fibrils / /

خطوط تیره رشته مانند که تمایل دارند در امتداد خطوط مغناطیسی سطح خورشید باشند.معمولا" با رشته ها نزدیکی زیادی دارند ودر امتداد آنها قرار می گیرند.