کد خبر: 5857
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Martian meteorites / /

عقیده بر این است که حداقل ۳۴ شهاب سنگ غیر عادی کشف شده بر سطح زمین در واقع تکه هایی از مریخ بوده اند که بر اثر برخوردهای شدید شهابی از سیاره قرمز جدا شده مدتی در فضا سرگردان بوده وسپس در دام جاذبه زمین گیر افتاده اند این عقیده باوجود شهابسنگهایی که بهمین طریق از سطح ماه به سطح زمین آمده اند تقویت شده است. فراوانی ایزوتوپ نیتروژن وگازهای نادر گیرافتاده در آنها با دیگر شهابسنگها متفاوت است ولی مشابه فراوانی همین مواد در جو مریخ می باشد.یک نمونه از شهابسنگهای مریخی شهاب سنگ معروف ALH 84001  با عمری بیش از چهارونیم میلیارد سال می باشد .در تابستان 1996 یک تیم پژوهشی ناسا در مرکز فضایی جانسون اعلام کردند که شواهدی از وجود حیات ابتدایی در این سنگ یافته اند.کارشناسان این تیم عقیده داشتند اولین مولکولهای ارگانیک واصلی که به نظر می رسید دارای منشاء مریخی باشند٬ چندین ترکیب معدنی که از ویژگیهای فعالیت زیستی بوده واحتمالا" میکروفسیل ها(فسیل هایی بسیار ریز) از ساختار باکتری شکل اولیه را درون سنگ مریخی یافته اند.نتایج کار این گروه هنوز بطور قطعی اثبات نشده است.سن این شهابسنگها یعنی زمان کریستاله شدن(از حالت مذاب ) کمتر از 2 میلیارد سال تخمین زده شده است.ترکیب ساختمانی آنها نشاندهنده این است که در جریانات بازالتی مواد مذاب یا lava  ودر نتیجه فعالیت آتش فشانی شکل گرفته اند گرچه مشخص نیست این شهابسنگها از کدام قسمت سیاره کنده شده اند ولی اطلاعات جالبی از مریخ در اختیار دانشمندان قرار داده اند..این شهاب سنگها در سه گروه با نامهای شرگوتیت(Sherogottites) ناخلایت(Nakhlite) وچاسییگنی(Chassigny)یا SNC .کشف گاز حبس شده درون این شهابسنگها یکی از نشانه های مریخی بودن آنها به حساب می آید.ترکیب ایزوتوپیک این سنگها تشابه بسیار زیادی با ترکیب جو مریخ دارد. مقدار آهن موجود در این سنگها از نمونه های صخره ای مشابه در زمین بیشتر است.

این شهابسنگها با نام شهابسنگهای SNC  شناخته شده و در رده شهابسنگهای آکندریتی جای می گیرند.

  

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www2.jpl.nasa.gov/snc/