کد خبر: 5871
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Mean solar time / /

زمانی که بر اساس حرکت روزانه خورشید متوسط فرضی محاسبه می شود.در زمان خورشیدی متوسط فرض می شود که آهنگ چرخش زمین ثابت است برخلاف زمان خورشیدی ظاهری که به معادله زمان بستگی دارد.