کد خبر: 5951
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / big dipper / /

نام  قسمتی از صورت فلکی دب اکبر یا خرس بزرگ که به هفت برادران نیز مشهور است.  برای شناسایی ستاره قطبی از دو ستاره پایینی آن استفاده می شود.اگر به اندازه ۵ برابر فاصله زاویه ای آندو ستاره به سمت بالا  وراست ادامه بدهید به ستاره قطبی خواهید رسید.عامه مردم این هفت ستاره را بعنوان صورت فلکی دب اکبر می شناسند در حالیکه این صورت فلکی بسیار بزرگتر است.