کد خبر: 5981
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / oberon / /

نام یکی از بزرگترین اقمار اورانوس با قطر ۱۵۵۰ کیلومتر فاصله متوسط آن  تا اورانوس ۵۸۰۱۶۰  کیلومتر می باشد.کوهی با بلندی ۶۰۰۰ متر در سطح آن وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کسب اطلاعات درباره نام عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/OBERON/target