کد خبر: 6033
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Omega centauri / /

گسترده ترین ودرخشانترین خوشه کروی آسمان وپرجرم ترین خوشه کروی کهکشان راه شیری است.این جرم زیبای آسمان شب حتی با چشم غیرمسلح نیز همچون ستاره محوی از قدر 3.7 دیده می شود به همین دلیل آن را در قرون گذشته همچون ستاره ها با یکی از حروف الفبای یونانی نامگذاری کرده اند.این جرم شگفت انگیز ویژگیهای منحصر به فردی دارد.بطور مثال فقط بخشی از ستاره های آن به دور مرکز می گردند که به همین دلیل خوشه شکلی بیضوی گرفته است در حالیکه همه 150 خوشه کروی کهکشان مانند کندوی زنبورند که ستاره هایشان در الگوهای تصادفی به دور مرکز جرم خوشه می گردند.این خوشه تنها خوشه کهکشان راه شیری است که شامل دست کم دو جمعیت متفاوت ستاره هاست.بیشترستاره هایش فقط حدود 2 درصدعناصر سنگین خورشید را درخود دارند که نشان دهنده سن زیاد خوشه است.جمعیت دوم ستاره های جوان ترند که شامل حدود 20 درصد عناصر سنگین خورشیدند و5 درصد کل ستاره های خوشه را شامل می شوند.گروه میانه ای هم وجود دارند که ترکیبات متوسط وسن متوسطی دارند.گروهی از ستاره شناسان که حرکتهای این سه نوع ستاره را بررسی می کردند به این نتیجه رسیدند که ستاره های جوان تر(نسل دوم یا چندم) وپرفلز همچون گروهی جدا از خوشه حرکت می کنند واز حرکت کلی خوشه پیروی نمی کنند.گروه میانسال نیز حرکتهای خاص خود را دارند.به عقیده ستاره شناسان ستاره های پرفلز بقایای خوشه دیگری هستند که امگا-قنطورسی آنرا بلعیده وتقریبا" هضم کرده است.برخی نیز عقیده دارند که این خوشه اصلا" یک خوشه واقعی نیست بلکه بقایای فشرده هسته کهکشان کوتوله ای است که کهکشان راه شیری آن را در گذشته بلعیده وعریانش کرده است.قطر آن ۲۰۰ سال نوری فاصله آن ۱۵۰۰۰ سال نوری ودر حدود ده میلیون ستاره دارد.


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Omega_Centauri