کد خبر: 6056
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Visible light / /

قسمتی از طیف الکترومغناطیسی با طول موجهای بین ۴۰۰ تا۷۰۰ نانومتر که توسط چشم انسان قابل مشاهده است.در یک سمت این ناحیه منطقه مادون قرمز قرار دارد ودر سمت دیگر ماوراءبنفش اشعه ایکس و اشعه گاما.