کد خبر: 6093
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Kitt peak observatory / /

رصد خانه ملی کیت پیک (kpno) در فاصله حدود 90 کیلومتری توسان آریزونا قرار دارد. رصدخانه مذکور دارای بزرگترین مجموعه لوازم رصد برای بررسی آسمان در نیمکره شمالی است. طرح تاسیس رصدخانه ای ملی در حدود 25 سال پیش ارائه و جست و جو برای محلی مناسب در سال 1334 / 1955م. آغاز شد. این مرکز در حال حاضر نوزده تلسکوپ نوری ودو تلسکوپ رادیویی در اختیار دارد. تلسکوپ بازتابی 4 متری مایال٬تلسکوپ باک(bok)با قطر 2.3 متر و بزرگترین تلسکوپ خورشیدی با دهانه 5/1 متری در صدر این نوزده تلسکوپ قرار دارد. تلسکوپ مایال بعد از تلسکوپ بازتابی 6 متری روسیه و تلسکوپ بازتابی 5 متری کوه پالومار، یکی از بزرگترین تلسکوپ ها در جهان است. آینه 2 متری هلیوسات، روی برجی در ارتفاع 31 متری از سطح زمین قرار دارد. این آینه نور خورشید را از درون محور مایل به آینه سهموی 5/1 متری که حدود 30 متر پایین تر از سطح زمین قرار دارد، می رساند. قسمتی از محور که در بالای سطح زمین قرار دارد در محفظه ای از آب سرد قرار داده شده است. فاصله بین آینه هلیوسات و آینه سهموی 153 متر است. آینه سهموی، نور خورشید را در امتداد همان محور، اما با زاویه کمی نسبت به نور ورودی عبور می دهد و آن را دوباره به سطح زمین بازمی گرداند. آن گاه آینه ای 2/1 متری پرتو نور را از آن جا به گونه ای عمودی، به اتاق رصد در زیر زمین هدایت می کند. موسسه علوم ملی با همکاری اتحادیه دانشگاههای آمریکا در تحقیقات ستاره شناسی آنرا اداره می کند.


منبع: سایت  iranelmi2.mihanblog.com 

 

. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی این رصد خانه مراجعه نمایید:

http://www.noao.edu/kpno/