کد خبر: 6119
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / RR Lyrae variables / /

ستارگان RR  شلیاقی ستاره  های پیری هستند که دوره تناوب تغییرات نوری آنها تنها کسری از روز است (بنابراین رصد تغییرات آنها در طول یک روز باید جالب باشد)دوره تناوب تغییرات نوری این گروه از ستاره ها بین 4ساعت تا یک روز دمای میانگین آنها 7000 درجه کلوین ودرخشندگی میانگین آنها 80 برابر وجرم آنها نیز در حد جرم خورشید است.قدر مطلق آنها در حدود 0.75 و تغییرات نوری آنها نیز بین 0.3 تا2 قدر می باشد.این متغییرها مستقل از دوره تناوبشان، قدر مطلق ثابتی دارند.

 این ستارگان از لحاظ تعداد بیشتر ولی از لحاظ درخشندگی نورانیت نسبتا" کمتری نسبت به متغییر های قیفاووسی دارند و به همین منظور نمی توانند نسبت به متغییر های قیفاووسی در تعیین فواصل کهکشان ها کمک زیادی انجام دهند.

.RRشلیاقی یعنی اولین ستاره کشف شده این گروه یکی از معروف ترین آنها است. نور این ستاره در حد مشاهده با چشم نیست. دوره تناوب آن در حدود 8 ساعت و قدر آن در حداکثر حالت 6.9 و در مقابل در حداقل حالت از قدر 8  است.. پس با یک دوربین کوچک هم قابل رصد و شناسایی است. اما برای مقایسه آن ستاره مشخص و خاصی در آن منطقه نیست. برای یافتن آن ستاره زتا و اپسیلون از آن را به هم متصل میکنیم و به اندازه دوبرابر این فاصل امتداد میدهیم تا به این متغییر شگفت انگیز و بسیار جالب برسیم.جالب اینکه گاهی اوقات می توان تغییرات این ستارگان را در یک شب مطالعه کرد.

 


منبع : با همکاری سایت پارس اسکای