کد خبر: 6169
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Mars Path Finder / /

ناسا بعد از ماموریت نقشه بردار مریخ(Mars Global Surveyor)در سال 1996 فضاپیمای راهیاب مریخ را به سوی آن ارسال کرد.هدف از ارسال آن آزمایش روبات های مجهز مریخ نورد  ارزان قیمت با فناوری بالا بود.راهیاب مریخ طی یک فرود غلطشی وبا استفاده از کیسه های هوایی جهت فرود بر سطح سیاره نشست حدود 4 ماه به فعالیت پرداخت .این فضاپیما از دوقسمت تشکیل شده بود :یک سطح نشین ثابت بانام pathfinder lander و یک سطح نورد با نام Sojouner Rover(که از زمین کنترل می شدو علیرغم پیش بینی فعالیت یک هفته ای توانست 3 ماه به فعالیت بپردازد) . تصاویری دقیق (در حدود 16000 عکس از مریخ نشین ثابت و550 عکس از مریخ نشین متحرک)از محل فرود ارسال نمود وعلاوه بر جمع آوری اطلاعات از جریانات باد ودیگر پدیده های هواشناسی توانست 15 آزمایش و تحلیل  شیمیایی مفید را از نزدیکترین سنگها ولایه های محل فرود انجام دهد.نتایج این پروژه نشان میدادند که مریخ زمانی گرم ومرطوب بوده است. در این پروژه حدود دو ونیم میلیارد بیت اطلاعات جمع آوری وارسال شد.

این مریخ نشین درحالیکه بکمک چتر موشکهای فرود وکیسه های هوایی در حال فرود بود به گردآوری اطلاعات از جو سیاره پرداخت.

با سرعت 18 متر درثانیه با سطح برخورد نمود تاارتفاع 15 متری بالا رفت ودوباره پایین آمد.این بالا وپایین رفتن 15 بار دیگر هم رخ داد تااینکه بعد از یک  کیلومتر حرکت بر سطح مریخ آرام گرفت.ناحیه فرود در منطقه Ares Vallis region  بود واکنون بعنوان ایستگاه یادبود ساگان شناخته می شود.