کد خبر: 6186
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Mira type variables / /

متغییرهای میرا ستارگان غول قرمز سردی هستند. در نمودار HR چنین ستارگانی در بخش با درخشندگی بالا ی شاخه مجانبی غول(AGB) و در حوالی متغییر های نیمه منظم یافت می شوند. در مقایسه با خورشید، متغیر های میرا گونه عموما" ستاره هایی با شعاع بزرگتر، دما و گرانش سطحی پایین تر ی محسوب می شوند. به دلیل گرانش سطحی کم ، جو خارجی آنها پیوند ضعیفی با ستاره دارند. اصولا" متغیر های میرا از رده طیفی S , M هستند و دوره تناوب تغییرات آنها ۸۰   تا ۱۰۰۰ روز است. این متغییرها در محدوده مرئی دارای تغییرات بیش از ۲/۵  قدر هستند. تغییرات مشاهده شده در درخشندگی متغییر های  میرا به دلیل تپش آنها می باشد. این ستار ه ها جرمی در حدود جرم خورشید دارند اما جرم قابل توجهی(   ۶-۱۰  تا   ۷-۱۰  جرم خورشیدی) را از دست می دهند و این مواد باعث بوجود آمدن پوسته های پیرا ستاره ای بزرگی در اطراف ستاره می شوند.این ستاره ها در هسته خود هلیوم می سوزانند و شاخه AGB را طی می کنند.مرحله AGB فاز پایانی تحول بسیاری از ستارگان رشته اصلی است. وقتی این گونه ستاره به مرگ خود نزدیک می شود با سرعت زیادی جرم از دست می دهد و به سحابی سیاره نما و در نهایت به کوتوله سفید تبدیل می شود.تصاویر بدست آمده از تلسکوپ هابل نشان داده که تعدادی از ستارگان میراگونه کروی نیستند بلکه تخم مرغی شکل هستند.


منبع:سایت http://www.variable.nssra.ir/

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hupaa.com/page.php?id=3090