کد خبر: 6214
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Earth Crossing Asteroids / /

خروج از مرکز بسیاری از سیارکهای کمربند اصلی سیارکی بین ۰۵/۰ تا۳/۰ می باشد واین نشان می دهد که مدار آنها بین مدار دو سیاره مریخ و مشتری محبوس است.اما تعداد اندکی از سیارکها دارای خروج از مرکزی بیشتر از ۴/۰ هستند واین بیانگر این است که مدار آنها می تواند به زمین هم برسد واین نشان دهنده احتمال (حتی ناچیز) برخوردآنها با سیاره زمین است.احتمال بر این است که گرانش دو سیاره مریخ ومشتری به مرور زمان توانسته آنها را به حرکت در این مدارهای کشیده مجبور کرده باشد.

مدار این سیارکها در دو نقطه مدار گردش زمین بدور خورشید را قطع می کند،خطر زمانی بوجود می آید که هر دو جرم زمین وسیارک مورد نظر ،بطور هم زمان به آن نقاط نزدیک بشوند.در این صورت گرانش زمین می تواند آن جرم را از مدار خود منحرف کرده وبسوی خود بکشد نتیجه چنین جذبی برای زمین و زمینیان می تواند بسیار خطر آفرین باشد.

گفتنی است از آنجاییکه جرم این سیارکها کم است از لحاظ پایداری مداری بسیار ناپایدار  بوده وقدرت گرانش اجرام بزرگ منظومه مانند مشتری، مریخ ،خورشید واجرام دیگر براحتی می تواند مدار آنها را تغییر بدهد.بنابراین پیش بینی مدار این اجرام ودر نتیجه محاسبه احتمال برخورد آنها با زمین بسیار دشوار است.دوربینها وتلسکوپهای زیادی طراحی شده ودر حال کار هستند که هدفشان تنها یافتن این اجرام است.قطر بیشتر سیارکهای خطر آفرین کمتر از یک کیلومتر برآورد شده است.برخورد چنین جرمی می تواند موب تخریب در زمینی دایروی با قطر ۱۰۰ کیلومتر شود.قدرت انفجار نیز در حدود یک میلیون مگاتن بمب اتمی تخمین زده شده است این توان ۱۰۰ برابر بشتر از توان کل بمبهای اتمی کشورهای جهان می باشد.بعد از عبور شک انفجار که خود نابود کننده است در صورت افتادن سیارک در دریا می تواند موجب رخ دادن امواج سونامی هم بشود.عقیده بر این است که برخورد یک سیارک در ۶۵ میلیون سال پیش موجب نابودی موجودات زنده بویژه دایناسورها شده است.

سیارک ایکاروس در سال ۱۹۶۸ از فاصله ۶ میلیون کیلومتری زمین،یک سیارک در سال ۱۹۹۱ از فاصله ۱۷۰۰۰۰ کیلومتری ودر سال ۱۹۹۴ سیارکی از فاصله ۱۰۵۰۰۰ کیلومتری عبور کرده است.بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ میلای حدود ۸۵۰ سیارک از فاصله ۱۵ میلیون کیلوکمتری زیمین عبور کرده وعقیده بر این است که بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ در حدود ۱۰۰۰ سیارک از همین فاصله از کنار زمین عبور کنند.

گفته شده هر یک میلیون سال سه سیارک بزرگ با زمین برخورد می کند که البته از میان آنها بعلت بزرگی سطح دریاها ۲ عدد در آب می افتند.

این اجرام به سه دسته متفاوت تقسیم می شوند.

الف-سیارکهای آمور  ب-سیارکهای آپولو  ج- سیارکهای آتن تاانتهای سال ۲۰۰۴ میلادی در حدود ۲۶۰۰ مورد از چنین سیارکهایی شناسایی شده اند.

در آدرس زیر فهرستی از این اجرام آمده است:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Earth-crossing_minor_planets

 فهرستی از سیارکهایی که طی 33 سال آینده فاصله شان از زمین کمتر از دو دهم واحد نجومی خواهد شد:

http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/CloseApp.html

فهرستی از اجرامی که تا سال ۲۱۷۸ میلادی از فاصله ۵ صدم واحد نجومی معادل هفت ونیم میلیون کیلومتر از کنار زمین می گذرند:

http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/PHACloseApp.html