کد خبر: 6308
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Blue giant

غول آبی

/ / / Blue giant / /

 ستاره هایی پرجرم از رده طیفی O  یا B که معمولا" درخشندگی آنها در حدود 10000 برابر خورشید ودمای سطحی آنها در حدود 30000 درجه کلوین است.طی مرحله تکامل ستاره ای محتوای هیدروژن هسته شان به اتمام رسیده ، از نوار رشته اصلی جدا شده اند.این ستاره ها طی تحول ستاره ای ،سرد و بزرگ شده وبه ستاره ای غول سرخ تبدیل خواهند شد.

این ستارگان در نمودار هرتسپرونگ راسل در گوشه چپ بالای نمودار قرار دارند.در گوشه دیگر در سمت راست، پایین نمودار ،ستاره های کوتوله قرمز قرار دارند.

با توجه به دمای بالایشان، در ناحیه ماوراءبنفش طیف هم دارای تابش قابل توجه هستند.

تاکنون تعداد زیادی از این اجرام در انجمنهای ستاره ای OB  یافت شده اند.عمر این ستارگان کوتاه ودر حد چند ده تا چند صد میلیون سال است.امکان انفجار این ستارگان به شکل ابرنواختر در آینده های نه چندان دور وجود دارد.گفتنی است ستارگان خیلی بزرگ تر غولهای آبی،ابرغولهای آبی نامیده می شوند. ستاره رجل در صورت فلکی جبار بعنوان یکی از بزرگترین ستارگان قابل مشاهده یک ابرغول آبی است.ابرغولهای آبی بدلیل سوزاندن سوت هسته ای خود با تمام توان دارای عمر کمی در حد چند صد میلیون سال هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_giant