سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

خورشید

ماه

در حال بارگزاری...

خورشید در این لحظه

در حال بارگزاری...

ماه در این لحظه


(خورشید در بقیه طول موج ها،برای بروز شدن دکمه f5 را بفشارید)

در حال بارگزاری... در حال بارگزاری... در حال بارگزاری... در حال بارگزاری...
Fe XVIII 94 Å Fe XX 131 Å Fe IX/X 171 Å Fe XII 193 Å
در حال بارگزاری... در حال بارگزاری... در حال بارگزاری... در حال بارگزاری...
He II 304 Å Fe XVI 335 Å cont. + C IV 1600 Å continuum 1700 Å
در حال بارگزاری... در حال بارگزاری... در حال بارگزاری... در حال بارگزاری...
Intensitygram Magnetogram Fe XIV 211 Å continuum 4500 Å
 

۷۷۱۲۴۲۲   پیاده سازی : کافه نورون