سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

B
B ring حلقه B
B Stars ستارگان رده B
BAA جامعه ستاره شناسی انگلیس
baade, walter والتر باده
baade,s window پنجره باده
Babcock Harold Delos هارولد دلوس بابکوک
bacchus asteroid سیارک باک چس
background radiation تابش زمینه، تابش 3 درجه، تابش کیهانی
Baikonur station ایستگاه بایکونور
Bailey solon irving سولون ایروینگ بای لی
Bailey's Beads حلقه الماس، دانه های تسبیح بیلی
Baily francis فرانسیس بیلی
Baily's beads دانه های تسبیح بیلی
balance صورت فلکی ترازو(میزان)، میزان
BAO رصدخانه پکن
Barium stars ستاره های باریومی
Barlow lens عدسی بارلو
Barnard Edward Emerson ادوارد امرسان بارنارد
Barnard galaxy کهکشان بارنارد
Barnard loop حلقه بارنارد
Barnard region منطقه بارنارد
Barnard star ستاره بارنارد
barred spiral galaxy کهکشان مارپیچی میله ای
Barwell meteorite شهاب سنگ بارول
Barycentric time زمان دینامیکی گرانیگاهی
basalt بازالت
Baxendell's nebula سحابی باکسن دل
Be stars ستاره های رده Be
Beagle 2 مریخ نورد بیگل دو
Bear Claw nebula سحابی بیر کلاو
Becklin-Neugebauer object شیی بکلین -نیوگبایور
Becrux بی کراکس، ستاره بتا صلیب جنوبی، می موسا، ستاره بتا چلیپا
beethhoven دهانه بتهوون
Beidou ماهواره سیستم چینی قطبنما
Beidou positioning system مکانیاب بیدو، مکان یاب بیدو
Beijing Astronomical Observatory رصدخانه پکن
Beila comet دنباله دار بیلا
belinda بلیندا
Bellatrix بلاتریکس، ناجذ، ستاره گاما جبار
Bennett comet دنباله دار بنت
Bepi Colombo بپی کولومبو
berenice hair صورت فلکی گیسوان برنیکه(گیسو)، گیسو
Bessel. friedrich Wilhelm ویلهلم بسل
Besselian year سال بسلی
Best time بهترین زمان
Beta centauri ستاره بتا قنطورسی
Beta Cephi star ستاره های متغییر بتا قیفاووسی، ستاره های متغییر بتا کلب اکبری
beta crucis بی کراکس، ستاره بتا صلیب جنوبی، می موسا، ستاره بتا چلیپا
Beta Lyrae variables ستاره های متغییر بتا شلیاقی
Beta Pictoris ستاره بتا پیکتوریس
Beta regio بتا رجیو
Beta Taurids بارش شهابی بتا ثوری
Betelgeuse ابط الجوزاء، شانه جبار، یدالجوزاء
bianca بیانکا
Big bang theory تئوری بیگ بنگ
Big bear solar observatory رصدخانه خورشیدی بیگ بیر
Big crunch مهرمبش(بیگ کرانچ)
big dipper صورت فلکی خرس بزرگ(دب اکبر)، هفت برادران، دب اکبر
big dipper ملاقه بزرگ
Binary and multiple stars ستاره های دوتایی وچند تایی
Binary Pulsar ستاره تپنده دوتایی
Binocular دوربین دوچشمی، دوربین شکاری
Bipolar outflow جریان دو قطبی
Biruni observatory رصدخانه ابوریحان بیرونی
BL Lacertae objects اشیاءBLسوسماری
Black body جسم سیاه
black drop قطره سیاه
Black dwarf کوتوله سیاه
Black eye galaxy ام 64، کهکشان چشم سیاه
Black hole سیاهچاله، سیاه چاله، سیاهچال
Blaze star ستاره بلیز
Blazer بلیزر
Blazhko effect پدیده بلاژکو
Blinking Planetary سحابی چشمک زن
Blue flash nebula سحابی درخش آبی
Blue giant غول آبی
Blue snowball سحابی گلوله برفی آبی
blue straggler stars ستارگان استراگلر آبی
BN object شیی بکلین -نیوگبایور
Bode. johann elert جان الرت بود
Bode's Galaxy ام 81
Bok Objects گویچه بوک
Bolometer بولومتر
Bolometric magnitude قدر بولومتری
Boo صورت فلکی گاوران(عوا)، avva، عوا
bootes صورت فلکی گاوران(عوا)، avva، عوا
Borrely comet دنباله دار بورلی
Box nebula سحابی جعبه
Bradley .James جیمز برادلی
brahe .tycho تیکوبراهه
Bright Star Catalogue فهرست ستارگان روشن
British Astronomical Association جامعه ستاره شناسی انگلیس
Brooks comet دنباله دار برووکس
Brorsen comet دنباله دار برورسن
Brorsen Metcalf comet دنباله دار برورسن متکالف
Brown dwarf کوتوله قهوه ای
Bubble nebula سحابی حباب
Bug nebula سحابی باگ
bull صورت فلکی گاو (ثور)، ثور، گاونر
Buran space shuttle اتوبوس فضایی بوران
burin صورت فلکی اسکنه، قلم سنگ تراشی
Butterfly cluster ام 6، خوشه پروانه
Butterfly diagram نمودار پروانه ای
Butterfly nebula ام 76، سحابی دمبل کوچک، سحابی پروانه
BY Draconis Stars ستارگان BY اژدهایی
BY Draconis variable stars ستاره های متغییر BY اژدهایی
Byurakan Astrophysical Observatory(BAO) رصدخانه اخترفیزیکی بوراکان
 

۷۷۱۲۳۲۵   پیاده سازی : کافه نورون