سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

C
C2A astronomical Software نرم افزار ستاره شناسی C2A
Cae صورت فلکی اسکنه، قلم سنگ تراشی
caelum صورت فلکی اسکنه، قلم سنگ تراشی
Caldera کالدرا
Caldwell catalogue فهرست کالدول
Calendar تقویم، سالنما
Caliban کالیبان
California Institute of Technology انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا
California Extremely Large Telescope تلسکوپ بسیار بزرگ کالیفرنیا
California nebula سحابی کالیفرنیا
callisto کالیستو
caltech انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا
Calypso کالیپسو
Cam صورت فلکی زرافه
camelopardalis صورت فلکی زرافه
Camilla کامیلا
cancer صورت فلکی سرطان(خرچنگ)، خرچنگ
canes venatici صورت فلکی تازی ها(سگان شکاری)، سگان شکاری
canis major صورت فلکی سگ بزرگ(کلب اکبر)، kalb-e-akbar، کلب اکبر
canis minor صورت فلکی سگ کوچک(کلب اصغر)، kalb-e-as ghar، کلب اصغر
Cannibalism تصادم کهکشانی، کانیبالیسم
Canopus کاناپوس، سهیل، ستاره آلفا شاه تخته
Cap صورت فلکی جدی، بزغاله-بزماهی، jad-ei، کاسه درویشان
Capella عیوق
Caph ستاره کف
Capricornus صورت فلکی جدی، بزغاله-بزماهی، jad-ei، کاسه درویشان
Car صورت فلکی شاه تخته( تیرحمال)، تیر ته کشتی، تیرحمال
Carafe galaxy کهکشان کارافه
Carbon کربن
Carbon dioxide دی اکسید کربن
CARBON NITROGEN OXYGEN CYCLE چرخه کربن نیتروژن اکسیژن
Carbon Stars ستارگان کربنی
Carbonaceous Chondrite شهابسنگ کندریتی کربناسئوس
carina صورت فلکی شاه تخته( تیرحمال)، تیر ته کشتی، تیرحمال
Carina arm بازوی کهکشانی کشتیدم
carme کارمه
Carrington rotation دوره تناوب کارینگتون
Cart du ciel پروژه Cart du ciel
Cartwheel galaxy کهکشان کارت ویل
Cas صورت فلکی ذات الکرسی
Cassegrain telescope تلسکوپ کاسگرین
Cassini division شکاف کاسینی
Cassini family خانواده کاسینی
Cassini spacecraft فضاپیمای کاسینی
Cassini.Giovanni Domenico گیووانی دومینیک کاسینی
cassiopeia صورت فلکی ذات الکرسی
Cassiopeia A ذات الکرسی A
Castalia سیارک کاستالیا
Castor کاستور
Cataclysmic variable ستاره های متغییر انفجاری مخرب
cataclysmic variable binary ستاره های متغییر تخریبی
Catadioptric systems سیستمهای کاتادیوپتریک
Catarina کاتارینا
Catena کاتنا
Cats eye nebula سحابی چشم گربه
CBAT دفتر مرکزی تلگرامهای ستاره شناسی
CCD سی سی دی
CD galaxy کهکشان cd
Celestial coordinates مختصات سماوی
Celestial equator استوای سماوی
Celestial latitude عرض سماوی، عرض دایره البروجی، عرض دایرﺓ البروجی
Celestial longitude طول سماوی، طول دایرةالبروجی
Celestial mechanics مکانیک سماوی
Celestial meridian نصف النهار سماوی
Celestial pole قطب سماوی
Celestial police پلیس آسمان
Celestial sphere کره سماوی
CELT تلسکوپ بسیار بزرگ کالیفرنیا
Cen صورت فلکی قنطورس(ظلیم)، ghen tores، ظلیم
centaur صورت فلکی قنطورس(ظلیم)، ghen tores، ظلیم
Centaur سنتور
centaurus صورت فلکی قنطورس(ظلیم)، ghen tores، ظلیم
Centaurus A کهکشان قنطورس A
Central Bureau for Astronomical Telegrams دفتر مرکزی تلگرامهای ستاره شناسی
Central meridian نصف النهار مرکزی
Cep صورت فلکی قیفاووس، ghey fa voos، کیکاوس
Cepheid variables ستاره های متغییر قیفاووسی
cepheus صورت فلکی قیفاووس، ghey fa voos، کیکاوس
ceres asteroid سیارک سرس
Cet صورت فلکی قیطس(نهنگ)، ghay tes، نهنگ
cetus صورت فلکی قیطس(نهنگ)، ghay tes، نهنگ
Cha صورت فلکی حربا، آفتاب پرست
challenger spacecraft شاتل چلنجر
chamaeleon صورت فلکی حربا، آفتاب پرست
chameleon صورت فلکی حربا، آفتاب پرست
Chandler period دوره چاندلر
Chandra X-ray Observatory رصدخانه اشعه ایکس چاندرا
Chandrasekhar limit حد چاندراسخار
Chandrasekhar.Subrahmanyan سابرامانیان چاندراسخار
Chandrayaan spacecraft-1 فضاپیمای چاندرایان 1
Charge -coupled-device سی سی دی
charioteer صورت فلکی ارابه ران
Charles messier(1730-1817) شارل مسیه
Charon کارون
Chemically pecular stars ستارگان ویژه شیمیایی
Chi Cygni ستاره چی دجاجه
chiron سیارک چیرون
Chiron چیرون
Chondrite کندریت
Chondrule کندرول
choromosphere فام سپهر، فام کره
Chromatic aberration ابیراهی رنگی، کجنمایی رنگی
Cigar Galaxy ام 82، کهکشان سیگار
circinus صورت فلکی دو پرگار
Circumpolar stars ستارگان حول قطبی
CK Vulpeculae ستاره CK روباهک
Claudius Ptolemaeus کلادیوس پتولمئس(بطلمیوس)
Clavius دهانه کلاویوس
Clementine کلمانتین
clock صورت فلکی ساعت
Close binary ستارگان دوتایی نزدیک
Closed universe کیهان بسته
cluster of galaxies خوشه کهکشانی
CMa صورت فلکی سگ بزرگ(کلب اکبر)، kalb-e-akbar، کلب اکبر
CME فوران تاج خورشیدی
CMi صورت فلکی سگ کوچک(کلب اصغر)، kalb-e-as ghar، کلب اصغر
Cnc صورت فلکی سرطان(خرچنگ)، خرچنگ
Coalsack گونی ذغال
Coathanger سحابی چوب لباسی
cocoon nebula سحابی کوکون
Coelostat کوئلواستات
Coggia comet دنباله دار کوگیا
Col صورت فلکی کبوتر، حمامه
Collapse رمبیدن ، رمبش
Collimation هم خطی، هم خطی نمودن
Collisionless process فرآیند بی برخورد
Color index نمار رنگ
colour magnitude diagram نمودار رنگ- قدر
columba صورت فلکی کبوتر، حمامه
Columbia space shuttle شاتل کلمبیا
Com صورت فلکی گیسوان برنیکه(گیسو)، گیسو
Coma ابیراهی کما
Coma کما
coma berenices صورت فلکی گیسوان برنیکه(گیسو)، گیسو
Coma cluster خوشه کما
Comet دنباله دار
Comet 6P/d'Arrest دنباله دار ارست
Comet McNaught C2008/A1 دنباله دار مک نات
Comet c/2006 of2 broughton دنباله دار بروتون
Comet C/2007 N3 Lulin دنباله دار لولین
Comet Hyakutake دنباله دار هایاکوتاکه
Comet Tuttle دنباله دار تاتل
Compannion همدم
compasses صورت فلکی دو پرگار
Compton Gamma-Ray Observatory (CGRO) تلسکوپ فضایی کامپتون، رصدخانه اشعه گاما کامپتون
Conjunction مقارنه
Constellation صورت فلکی
Constellation list فهرست صورتهای فلکی
Continuum spectrum طیف پیوسته
Coordinated time(CT) زمان چهارچوبی
Coper nicus نیکلاس کپرنیک(کوپرنیک)
cor Hydrae الفرد
cordelia کوردلیا
Corona تاج خورشیدی، تاج
corona australis صورت فلکی اکلیل جنوبی، تاج جنوبی
corona borealis صورت فلکی اکلیل شمالی، تاج شمالی
Coronal hole حفره تاجی
Coronal Mass Ejection(CME) فوران تاج خورشیدی
Coronal rain باران تاجی
Corot space telescope تلسکوپ فضایی کوروت
corvus صورت فلکی کلاغ، غراب، ghorab
Cosmic ray پرتوکیهانی
Cosmology کیهان شناسی
CP ستارگان ویژه شیمیایی
Cr 399 سحابی چوب لباسی
CrA صورت فلکی اکلیل جنوبی، تاج جنوبی
crab صورت فلکی سرطان(خرچنگ)، خرچنگ
crab nebula ام 1 ، سحابی خرچنگ
crane صورت فلکی درنا، قو
crater صورت فلکی پیاله، باطیه
CrB صورت فلکی اکلیل شمالی، تاج شمالی
Crescent age سن هلال
Crescent arc length طول کمان هلال
Crescent observing criterias معیارهای رویت پذیری ماه
Crescent orientation زاویه توجیه هلال با افق
Crescent thickness ضخامت هلال
cressida کرسیدا
cross صورت فلکی چلیپا(صلیب جنوبی)، chalipa، صلیب جنوبی
crow صورت فلکی کلاغ، غراب، ghorab
Crt صورت فلکی پیاله، باطیه
Cru صورت فلکی چلیپا(صلیب جنوبی)، chalipa، صلیب جنوبی
crux صورت فلکی چلیپا(صلیب جنوبی)، chalipa، صلیب جنوبی
CrV صورت فلکی کلاغ، غراب، ghorab
cup صورت فلکی پیاله، باطیه
CV stars ستاره های متغییر تخریبی
CV Variables ستاره های متغییر انفجاری مخرب
CVn صورت فلکی تازی ها(سگان شکاری)، سگان شکاری
CXO رصدخانه اشعه ایکس چاندرا
cygnus صورت فلکی دجاجه(ماکیان)، قو، ماکیان
Cygnus X-1 دجاجه ایکس وان(X-1)
 

۷۷۱۲۳۳۴   پیاده سازی : کافه نورون