سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

E
eagle صورت فلکی عقاب
Eagle nebula ام 16، سحابی عقاب
Eagle nebula سحابی عقاب
Earth زمین، ارض
Earth Crossing Asteroids سیارکهای قطع کننده مدار زمین
Eccentricity خروج از مرکز
Eclipse گرفتگی
Eclipse year سال گرفتی، سال گرهی
Eclipsing Binary ستاره های دوتایی گرفتی
Ecliptic دایرﺓالبروج
Ecliptic year(draconic year) سال گرفتی، سال گرهی
Eddington, Arthur Stanley (1882-1944) آرتور استنلی ادینگتون
Edmond halley(1656-1742) ادموند هالی
Edwin powell hubble ادوین هابل
elara الارا
Electromagnetic spectrum طیف الکترومغناطیسی
Electron الکترون
Ellipsoidal variables ستاره های متغییر بیضوی
Elliptical galaxy کهکشان بیضوی
elnath الناز(ستاره بتا ثوری)، ستاره بتا ثوری
Elongation کشیدگی
Elongation of moon جدایی زاویه ای ماه
Emission nebula سحابی نشری
Emission spectrum طیف نشری
enceladus انسلادوس
encke comet دنباله دار انکه
Ephemeris time(ET) زمان زیجی
Epimetheus اپی متیوس
Epoch دوره
EPOXI mission پروژه اپوکسی
Equ صورت فلکی پاره اسب (قطعة الفرس)، ghat atol faras، قطعة الفرس
Equatorial mounting استقرار استوایی
Equinox اعتدالین(نقاط اعتدال)
equuleus صورت فلکی پاره اسب (قطعة الفرس)، ghat atol faras، قطعة الفرس
Eri صورت فلکی نهر(رودخانه)، nahr، رودخانه
eridanus صورت فلکی نهر(رودخانه)، nahr، رودخانه
Eris اریس
Eros سیارک اروس
Eruptive Prominence زبانه انفجاری
Eruptive variable stars ستاره های متغییر انفجاری
Esa آژانس فضایی اروپا
Escape velosity سرعت فرار
Eta carinae ستاره اتای کارینا(شاه تخته)، ستاره اتا حمال
Eta-Aquarids meteor shower بارش شهابی اتای دلوی
europe یوروپا، اروپا
European Space Agency آژانس فضایی اروپا
Event horizon افق رویداد
Exit pupil مردمک خروجی
Extensive Air Shower-EAS آبشار هوایی گسترده
Extrasolar planet سیاره فراخورشیدی
Extreme ultraviolet(EUV) پرتو ماوراء بنفش دور
Extrinsic variable stars ستاره های متغییر غیر ذاتی
Eye relief فاصله راحتی چشم
Eyepiece عدسی چشمی، چشمی
 

۷۷۱۲۱۶۳   پیاده سازی : کافه نورون