سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

H
Habitable zone ناحیه حیات، کمربند حیات
Hadar ستاره بتا قنطورسی
Halley comet دنباله دار هالی
Halo of galaxy هاله کهکشان
H-alpha هیدروژن آلفا
hare صورت فلکی ارنب(خرگوش)، خرگوش
Haumea هاوومی
hayabusa spacecraft فضاپیمای هایابوسا
Hayashi track نوار هایاشی
Heart nebula سحابی قلب
Heavensat satellite tracking نرم افزار heavensat
Heliosphere هلیوسفر
Helium هلیم
Henry Draper هنری دراپر
Her صورت فلکی جاثی(بر زانونشسته)، هرکول، بر زانونشسته(جاثی علی الرکبیه)
Herbig Haro Objects اجرام هربیگ هارو
hercules صورت فلکی جاثی(بر زانونشسته)، هرکول، بر زانونشسته(جاثی علی الرکبیه)
Hercules Cluster ام 13
Herschel space telescope تلسکوپ هرشل
Herschel, (Frederick) William (1738-1822) ویلیام هرشل
Herschel, John Frederick William (1792-1871) جان فردریک ویلیام هرشل
Hertzsprung-Russell diagram نمودار هرتسپرونگ - راسل
HII region هیدروژن دوبار یونیده
himalia هیمالیا
Hinode spacecraft فضاپیمای هینود
Hipparchos catalogue فهرست ستاره ای ابرخس
Hipparchos satellite ماهواره ابرخس
Hipparchus ابرخس
Holmes comet دنباله دار هولمز
Hor صورت فلکی ساعت
horologium صورت فلکی ساعت
Horse shoe mounting استقرار نعل اسبی
Hour angle زاویه ساعتی
Hour cricle دایره ساعتی
Hubble constant ثابت هابل
Hubble law قانون هابل
Hubble space telescope(HST) تلسکوپ فضایی هابل
hunter صورت فلکی جبار(شکارچی)، شکارچی
hunting dogs صورت فلکی تازی ها(سگان شکاری)، سگان شکاری
Huygens هویگنس
Huygens eyepiece چشمی هویگنس
hya صورت فلکی شجاع(مار نر)، مار آبی، mar e nar، مار نر
Hyades cluster خوشه قلائص
hydra صورت فلکی شجاع(مار نر)، مار آبی، mar e nar، مار نر
Hydrogen هیدروژن
hydrus(Hyi) صورت فلکی آب مار(مار آبی کوچک)، نر مار
Hyi صورت فلکی آب مار(مار آبی کوچک)، نر مار
Hypergiant هایپرغول
Hyperion هایپریون
HZ-Herculis variables ستاره های متغییر HZ جاثی
 

۷۷۱۲۲۰۷   پیاده سازی : کافه نورون