سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

L
L.Y سال نوری
LA1986(3988) asteroid سیارک هما
Lac صورت فلکی سوسمار
lacerta صورت فلکی سوسمار
Laika لایکا
larissa لاریسا
Last quarter تربیع آخر (از اشکال هلال ماه)
LCROSS(Lunar CRater Observation and Sensing Satellite) فضاپیمای مشاهده‌گر دهانه‌های آتشفشان ماه وماهواره شناسایی
Leap second ثانیه کبیسه
Leavitt٬Henrietta Swan هنریتا سوان لیویت
leda لدا
Lense–Thirring precession اثر لنز تیرینگ
Leo صورت فلکی شیر(اسد)، اسد
leo minor صورت فلکی شیر کوچک، اسد اصغر
Leonid meteor shower بارش شهابی اسدی
lep صورت فلکی ارنب(خرگوش)، خرگوش
lepue(Lep) صورت فلکی ارنب(خرگوش)، خرگوش
lesser water snake صورت فلکی آب مار(مار آبی کوچک)، نر مار
Lib صورت فلکی ترازو(میزان)، میزان
Liberation رخگرد، لیبراسیون
libra صورت فلکی ترازو(میزان)، میزان
Light year سال نوری
Limb darkening تیرگی لبه ای
little dipper صورت فلکی خرس کوچک(دب اصغر)، دب اصغر
little dog صورت فلکی سگ کوچک(کلب اصغر)، kalb-e-as ghar، کلب اصغر
Little Dumbbell Nebula,Cork ام 76، سحابی دمبل کوچک، سحابی پروانه
little fox صورت فلکی روباهک
little horse صورت فلکی پاره اسب (قطعة الفرس)، ghat atol faras، قطعة الفرس
lizard صورت فلکی سوسمار
LMi صورت فلکی شیر کوچک، اسد اصغر
local group خوشه محلی کهکشانی
Longitude of ascending node میل گره صعودی، طول گره صعودی
Longitude of Periapsis طول حضیض
Loop prominence زبانه حلقوی
Luminosity درخشندگی
Luna space programme برنامه فضایی لونا
Lup صورت فلکی گرگ(سبع)، سبع
lupus صورت فلکی گرگ(سبع)، سبع
Lyn صورت فلکی سیاه گوش، vasha gh، وشق
lynux صورت فلکی سیاه گوش، vasha gh، وشق
lynx صورت فلکی سیاه گوش، vasha gh، وشق
Lyr صورت فلکی شلیاق(چنگ رومی)، shal yagh، chang-e roomi، چنگ رومی
lyra صورت فلکی شلیاق(چنگ رومی)، shal yagh، chang-e roomi، چنگ رومی
lyre صورت فلکی شلیاق(چنگ رومی)، shal yagh، chang-e roomi، چنگ رومی
Lyrids بارش شهابی شلیاقی
lysithea لیسی ته آ
 

۷۷۱۲۱۱۹   پیاده سازی : کافه نورون