سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

M
M stars ستارگان رده M
M1 ام 1 ، سحابی خرچنگ
m10 ام 10
m100 ام 100
M101 ام 101
m102 ام 102
m103 ام 103
m104 ام 104، کهکشان کلاه مکزیکی
m106 ام 106
m107 ام 107
m108 ام 108
m109 ام 109
m11 ام 11
m110 ام 110
m12 ام 12
m13 ام 13
m14 ام 14
m15 ام 15
m16 ام 16، سحابی عقاب
m17 ام 17
m18 ام 18
M19 ام 19
M2 ام 2
m20 ام 20، سحابی مثلثی
m21 ام 21
m22 ام 22
m23 ام 23
m24 ام 24
m25 ام 25
m26 ام 26
m27(dumbell nebula) ام 27
m28 ام 28
m29 ام 29
m3 ام 3
m30 ام 30
m31 کهکشان آندرومدا(m31)، سحابی آندرومدا(امراﺓالمسلسله)
m32 ام 32
M33 ام 33، کهکشان مثلثی
m34 ام 34
m35 ام 35
m36 ام 36
m37 ام 37
m38 ام 38
m39 ام 39
M4 ام 4
m40 ام 40
m41 ام 41
m42 ام 42، سحابی شکارچی، سحابی جبار
M43 ام 43
m44 ام 44، خوشه کندوی عسل
M45 ام 45 (خوشه پروین)، ثریا، خوشه پروین
m46 ام 46
m47 ام 47
m48 ام 48
m49 ام 49
m5 ام 5
m50 ام 50
m51 ام 51
m52 ام 52
m53 ام 53
m54 ام 54
m55 ام 55
m56 ام 56
M57 ام 57، سحابی حلقه (حلقوی)
m58 ام 58
m59 ام 59
m6 ام 6، خوشه پروانه
m60 ام 60
m61 ام 61
m62 ام 62
M63 ام 63
m64 ام 64، کهکشان چشم سیاه
m65 ام 65
m66 ام 66
m67 ام 67
m68 ام 68
m69 ام 69
m7 ام 7، خوشه بطلمیوس
m70 ام 70
m71 ام 71
m72 ام 72
m73 ام 73
M74 ام 74
m75 ام 75
m76 ام 76، سحابی دمبل کوچک، سحابی پروانه
m77 ام 77
m78 ام 78
m79 ام 79
M8(lagoon neb) ام 8، سحابی مرداب
M80 ام 80
M81 ام 81
M82 ام 82، کهکشان سیگار
M83 ام 83
m84 ام 84
m85 ام 85
m86 ام 86
M87 ام 87
m88 ام 88
m89 ام 89
M9 ام 9
m90 ام 90
m91 ام 91
m92 ام 92
m93 ام 93
m94 ام 94
m95 ام 95
m96 ام 96
M97 ام 97، سحابی جغد
m98 ام 98
m99 ام 99
Macho ماکو
Macho(Massive Astronomical Compact Halo Object)) ماکو
maffei 1 group خوشه کهکشانی مافی یک
Magellan spacecraft فضاپیمای ماژلان
Magellanic clouds ابرهای ماژلانی
Magma ماگما
Magnetar مگنتار
Magnetic carpet فرش مغناطیسی
Magnetic cloud ابر مغناطیسی
Magnetic crochet کراچت مغناطیسی
Magnetic star ستاره مغناطیسی
Magnetic storm طوفان مغناطیسی
Magnetic variable stars ستاره های متغییر مغناطیسی
Magnetogram مگنتو گرام
Magnetopause مگنتوپاوز، مغناطیس مرز
Magnetosphere مغناطکره
Magnification power قدرت بزرگنمایی
Main belt asteroid سیارک کمربند اصلی
Main sequence رشته اصلی
Mairan's nebula ام 43
Majumdar-papapetro space time فضازمان ماجامدار-پاپاپترو
Makemake ماکه ماکه
Maksutov Newtonian telescope تلسکوپ ماکستوف نیوتنی
Maksutov telescope تلسکوپ ماکستوف
Maraghe observatory رصدخانه مراغه
Mare Crisium دریای بحرانها
Mare Nectaris دریای شهد
Maria دریاهای ماه
Mariner 10 مارینر 10
mariner compass صورت فلکی قطب نما
Mariner spacecrafts فضاپیماهای مارینر
Markarian galaxies کهکشانهای مارکاریان
Mars مریخ، بهرام
Mars Climate Orbiter مدار نوردآب وهواشناسی مریخ
Mars express مارس اکسپرس
Mars Global Surveyor نقشه بردار مریخ
Mars Odyssey فضاپیمای اودیسه مریخ
Mars Path Finder فضاپیمای راهیاب مریخ
Mars polar lander(MPL) سطح نشین قطبی مریخ
Mars Reconnaissance Orbiter(MRO) مدارنورد تحقیقاتی مریخ
Martian canals کانالهای مریخی
Martian meteorites شهاب سنگهای مریخی
Mascon ماسکن
Maser میزر
Mass luminocity relation رابطه جرم - درخشندگی
Mass transfer انتقال جرم
Maunder minimum period دوره کمینه ماوندر
Mean anomaly آنومالی متوسط
Mean celestial equator استوای سماوی متوسط
Mean motion حرکت متوسط
Mean solar day روز خورشیدی متوسط
Mean solar time زمان خورشیدی متوسط
Mehr observatory رصدخانه مهر
Men صورت فلکی کوهمیز
mensa صورت فلکی کوهمیز
Menzel 3 سحابی مورچه
Mercury سیاره تیر، عطارد
Merger ادغام کهکشانی
Merop مروپ
Mesbah 2 satellite ماهواره مصباح 2
Meson مزون
Messenger spacecraft فضاپیمای مسنجر
Messier catalog فهرست مسیه
Messier mararthon ماراتن مسیه
Messier objects اجرام مسیه
Metallic hydrogen هیدروژن فلزی
Meteor shower بارش شهابی
Meteoride شهاب(شهابواره)
Meteorite شهاب سنگ
Meteoroid شهابگون
Methane متان
Metis متیس
Metric solar radiation تابش رادیویی متریک
Mic صورت فلکی ذره بین(میکروسکوپ)، میکروسکوپ
Micrometeorite خرده شهاب سنگ
microscope صورت فلکی ذره بین(میکروسکوپ)، میکروسکوپ
microscopium صورت فلکی ذره بین(میکروسکوپ)، میکروسکوپ
Microwave burst نوفه میکروموجی
Milky way galaxy کهکشان راه شیری
Mimas میماس
mimosa بی کراکس، ستاره بتا صلیب جنوبی، می موسا، ستاره بتا چلیپا
mira میرا، ستاره اومیکرون قیطس، ستاره میرا
Mira type variables ستاره های متغییر میراگونه
miranda میراندا
Mirfak المرفق
Mirzam ستاره المرزم
Mizar عناق(onagh)، ستاره زتای دب اکبری
Molecular cloud ابر مولکولی
Mon صورت فلکی تکشاخ
Monoceros(Mon) صورت فلکی تکشاخ
monts alpes آلپ
Moon ماه
Moon calculator نرم افزار moon calculator
Moon craters حفره های ماه
Moon delay مکث ماه
Moon eclipse ماه گرفتگی
Moon halo هاله ماه
Moon montes کوههای ماه
Moon phase فاز هلال
Moon rimae رگه های ماه
Moreton wave موج مورتن
Morning crescent هلال صبحگاهی
Mount palomar observatory رصدخانه کوه پالومار
Mu cephi ستاره مو قیفاووسی
Mus صورت فلکی مگس
musca صورت فلکی مگس
Mylar filter فیلتر مایلار
 

۷۷۱۲۱۲۷   پیاده سازی : کافه نورون