سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

O
O stars ستارگان رده O
OB Associations انجمنهای ستاره ای OB
oberon اوبرون
objective lens عدسی شیی
occular عدسی چشمی، چشمی
Occult astronomical software نرم افزار ستاره شناسی occult
Occult watcher software نرم افزار ستاره شناسی Occult watcher
Occultation اختفا
o-ceti میرا، ستاره اومیکرون قیطس، ستاره میرا
Oct صورت فلکی هشتک، somn، ثمن
octans صورت فلکی هشتک، somn، ثمن
octant صورت فلکی هشتک، somn، ثمن
Omar khayyam حکیم عمر خیام
Omar ol-Khayyami of Nishapur حکیم عمر خیام
Omega centauri خوشه امگا قنطورسی
Omega centauri امگا سنتوری
Omega Nebula ام 17
Omid satellite ماهواره امید
Oort cloud ابر اورت
open cluster خوشه باز
Open universe کیهان باز
Oph صورت فلکی حوا(مارافسای)، مارگیر، مارافسای
ophelia اوفلیا
ophiuchus صورت فلکی حوا(مارافسای)، مارگیر، مارافسای
Opposition مقابله
Optical axis محور نوری
Optical plane صفحه کانونی
Optical tube لوله اپتیکی
Orbital perturbations اختلالات مداری
ORBITRON software نرم افزار orbitron
Ori صورت فلکی جبار(شکارچی)، شکارچی
orion صورت فلکی جبار(شکارچی)، شکارچی
Orionid meteor shower بارش شهابی جباری
Orthoscopic eyepiece چشمی اورتوسکوپیک
Owl nebula ام 97، سحابی جغد
Oxygen اکسیژن
 

۷۷۱۲۱۳۷   پیاده سازی : کافه نورون