سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   










 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

P
painter صورت فلکی سه پایه نقاش
Pallas سیارک پالاس
Pan STARSS-1 telescope تلسکوپ پان استارز-1
panorama photography عکاسی پانوراما
Parsec پارسک
pasiphae پاسیفه
Pav صورت فلکی طاووس
pavo صورت فلکی طاووس
peacock صورت فلکی طاووس
peg صورت فلکی اسب بالدار( فرس اعظم)، faras e azam، فرس اعظم
pegasus صورت فلکی اسب بالدار( فرس اعظم)، faras e azam، فرس اعظم
Pegasus rocket موشک پگاسوس
Pelican nebula سحابی پلیکان
Penumbra نیم سایه
Per صورت فلکی برساووش، پرساووش، پرساووس
Perigee حضیض، آپوآپسیس
perihelion حضیض، آپوآپسیس
perseus صورت فلکی برساووش، پرساووش، پرساووس
Perseus meteor shower بارش شهابی برساوشی
Phase angle زاویه فاز
Phe صورت فلکی سیمرغ(ققنوس)، عنقا(an gha)، ققنوس(ghogh noos)
Pherkad ستاره گاما دب اصغری، الفرقد
phobos فوبوس
phoebe فی بی
phoenix صورت فلکی سیمرغ(ققنوس)، عنقا(an gha)، ققنوس(ghogh noos)
Phoenix mars lander مریخ نشین ققنوس(فونیکس)
Photography with telescope عکسبرداری با تلسکوپ، عکاسی نجومی
photosphere نورسپهر، کروموسفر، شیدسپهر، رخشان کره
Pic صورت فلکی سه پایه نقاش
pictor صورت فلکی سه پایه نقاش
Piggy back photography عکاسی قلمدوش(پیگی بک)
Pinwheel Galaxy ام 101
Pioneer space probes فضاپیماهای پایونیر
pisces صورت فلکی ماهی (حوت)، سمکتین، حوت
pisces australis صورت فلکی ماهی جنوبی، حوت جنوبی
Plages روشنه، پلاژ
Planetarium آسمان نما، افلاک نما
Planetary nebula سحابی سیاره ای ، سحابی سیاره نما
Planets سیاره
Pleiades ام 45 (خوشه پروین)، ثریا، خوشه پروین
Plossl eyepiece چشمی پلوسل
Pluto پلوتون
Plutoid پلوتویید
Polar Aligment قطبی کردن
Polar scope دوربین قطبی
polaris ستاره قطبی، کوکب، ستاره شمال
Polars ستاره های متغییر AMجاثی
poop صورت فلکی کشتیدم، kashti dom
Population II Stars ستارگان جمعیت دو
Population I Star ستاره جمعیت یک
portia پورشیا
Praesepe Cluster ام 44، خوشه کندوی عسل
Precession حرکت تقدیمی
Procyon شعرای شامی، ستاره آلفا کلب اصغر
Prominence زبانه
Proper motion حرکت نسبی
proteus پروتئوس
Proton پروتون
Proxima Centauri پروکسیما قنطورسی
PS1 تلسکوپ پان استارز-1
PsA صورت فلکی ماهی جنوبی، حوت جنوبی
Psc صورت فلکی ماهی (حوت)، سمکتین، حوت
Ptolemy's Cluster ام 7، خوشه بطلمیوس
puck پوکا
Puck پاک
Pulkovo Observatory رصدخانه پولکوفو روسیه
Pulsar ستاره تپنده (تپ اختر)، پالسار
Pulsating variable stars ستاره های متغییر تپشی
Pup صورت فلکی کشتیدم، kashti dom
puppis صورت فلکی کشتیدم، kashti dom
PV Telescopii variable stars ستاره های متغییر PV تلسکوپی
Pyx صورت فلکی قطب نما
pyxis صورت فلکی قطب نما
 

۷۷۱۲۱۴۷   پیاده سازی : کافه نورون