سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

R
R Corona borealis variable stars ستاره های متغییر R اکلیل شمالی
R leonid variable star ستاره متغییر R اسدی
RAAN میل گره صعودی، طول گره صعودی
Radio astronomy اخترشناسی رادیویی
Radio galaxy کهکشان رادیویی
Radio telescope رادیو تلسکوپ(تلسکوپ رادیویی)
Radiowave امواج رادیویی
ram صورت فلکی حمل(بز)، hamal، بز
Ramsden eyepiece چشمی رمزدن
Ranger رنجر
RC Telescope تلسکوپ ریچی کریتین
Reccurent nova نواختر تجدید شونده
Red dot finder جوینده نقطه قرمز
Red dwarf کوتوله قرمز
Red shift انتقال به قرمز(سرخ)
Reddenning قرمزشدگی
Reflection nebula سحابی بازتابی
Reflective telescope تلسکوپ بازتابی
Refractive telescope تلسکوپ شکستی
Regolith رگولیت
Regulus قلب الاسد، آلفا شیر
Ret صورت فلکی تور، شبکه
reticulum صورت فلکی تور، شبکه
Retrograde motion حرکت رجعی
RFT تلسکوپ با میدان دید گسترده
Rhea ری آ
Rich field telescope تلسکوپ با میدان دید گسترده
Rigel رجل جبار(شکارچی)، ستاره بتای جبار
Right Ascension of the Ascending Node (RAAN) میل گره صعودی، طول گره صعودی
Right ascention(R.A.) بعد (BOED)
Rigil kentaurus ستاره آلفا قنطورس
Ring nebula ام 57، سحابی حلقه (حلقوی)
rita valley دره ریتا
Ritchey chretien Telescope تلسکوپ ریچی کریتین
Roche limit حد روچه
Roche lobe لب(lobe) روچه
rosalind روزالیند
Rosetta nebula سحابی رزت
Rosetta Spacecraft کاوشگر فضایی رزتا
Rosseta nebula سحابی روزتا(روزت )
Rotating variable stars ستاره های متغییر چرخشی
Royal astronomer ستاره شناس سلطنتی
RR Lyrae variables ستاره های متغییر RR شلیاقی
RR Telescopii variables نواختر سیمبیوتیک، ستاره های متغییر RR تلسکوپی
RV Tauri variable stars ستاره های متغییر RV ثوری
 

۷۷۱۲۱۷۱   پیاده سازی : کافه نورون