سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

U
U Geminorum variable stars ستاره های متغییر U جوزایی، نواختر کوتوله
Ullysses spacecraft فضاپیمای اولیس
Ultraviolet light تابش ماوراءبنفش
Uma صورت فلکی خرس بزرگ(دب اکبر)، هفت برادران، دب اکبر
Umbra سایه
umbriel اومبریل
UMi صورت فلکی خرس کوچک(دب اصغر)، دب اصغر
Universal Time(UT) زمان بین المللی
universe کیهان، جهان، گیتی
Uranus اورانوس
ursa major صورت فلکی خرس بزرگ(دب اکبر)، هفت برادران، دب اکبر
ursa minor صورت فلکی خرس کوچک(دب اصغر)، دب اصغر
UV Ceti variable stars ستاره های متغییر شراره ای، ستاره های متغییر UV قیطسی
 

۷۷۱۲۲۲۲   پیاده سازی : کافه نورون