سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ا
ابر اورت Oort cloud
ابر خوشه super cluster
ابر مغناطیسی Magnetic cloud
ابر مولکولی Molecular cloud
ابرخس Hipparchus
ابرغول super gaint
ابرنواختر Supernova
ابرهای ماژلانی Magellanic clouds
ابط الجوزاء Betelgeuse
ابلیشن Ablation
ابو علی الحسن ابن الهیثم Al hazen ( 965- 1040)
ابوالفدا Abulfeda
ابوالوفا محمدالبوزجانی Abulwafa-mohammad Al- buzjani
ابوریحان بیرونی(973-1048) Al- Biruni, Abu Raihan (973-1048)
ابیراهی Aberration (1)
ابیراهی Aberration (2)
ابیراهی رنگی Chromatic aberration
ابیراهی کروی Spherrical abberation
ابیراهی کما Coma
اپتیک تطابقی Adaptive optics
اپتیک راهنما Guide scope
اپتیک فعال Active optics
اپساید Apside (Apsis)
اپکس Apex
اپی متیوس Epimetheus
اتوبوس فضایی بوران Buran space shuttle
اتوگایدر Auto guider
اثر ژئو دتیک de Sitter effect، Geodetic effect
اثر لنز تیرینگ Lense–Thirring precession
اجرام ترانس نپتونی Trans-Neptunian_object(TNO)
اجرام هربیگ هارو Herbig Haro Objects
اجنا Agena
احمد دالکی Ahmad dalaki
اختر Star
اختر سنجی Astrometry
اخترشناسی رادیویی Radio astronomy
اخترنما quasar
اختروش quasar
اختفا Occultation
اختلاف منظر سالیانه Annual Parallax
اختلالات مداری Orbital perturbations
ادغام کهکشانی Merger
ادموند هالی Edmond halley(1656-1742)
ادوارد امرسان بارنارد Barnard Edward Emerson
ادوارد ویکتور اپلتون Appleton, Edward Victor (1892-1965)
ادوین هابل Edwin powell hubble
ارتفاع Altitude
ارسطو Aristotle (384-322 ق.م)
ارض Earth
اروپا europe
اریس Eris
اسپوند sponde
استقرار اسپرینگ فیلد Springfield mounting
استقرار استوایی Equatorial mounting
استقرار استوایی yoke yoke mounting
استقرار دابسونی Dobsonian mounting
استقرار سمت ارتفاعی Altazimuth mounting
استقرار نعل اسبی Horse shoe mounting
استوای سماوی Celestial equator
استوای سماوی متوسط Mean celestial equator
اسد lion، Leo
اسد اصغر LMi، smaller lion، leo minor
اسطرلاب Astrolabe
اسیدالیا پلانیتیا Acidalia planitia
اشعه ایکس X ray
اشعه گاما Gamma ray
اشعه مادون قرمز Infrared light
اشیاءBLسوسماری BL Lacertae objects
اعتدالین(نقاط اعتدال) Equinox
افق رویداد Event horizon
افلاک نما Planetarium
اقمار شفرد Shepherd satellites
الارا elara
البطانی، ابوعبدا... محمد بن جابر Albategnius ، albattani(858-929)
البطجنیوس Albategnius
الجانب Algenib
الجیبا Algeiba، Algiba
الجیبها(ستاره اتای جباری) Algiebba
الدبران Aldebaran
الدرامین Alderamin
الزرقالی Arzachel (1028-1087)
السیون Alcyone
العذاری adara، Adhara
العذرا Aludra
الغول Algol
الفرد cor Hydrae، Kalbelphard،  Alphard
الفرق Alfirk
الفرقد Pherkad
الفونسو Alphonsus
الفکه Gemma، Alphecca، Alphekka
القاید Alkaid
القمیصاء(ستاره بتا سگ بزرگ) Algomeysa (gomeisa)
الماز Almaz
الماز(ستاره اپسیلون عیوقی ) Almaaz
الماس Almaz
المانون Almanon
المجسط Almagest
المرفق Mirfak
الناز(ستاره بتا ثوری) elnath، alnath
الناطق Alnitak
النیلم Alnilam
النییت Alniyat
النییر alnair
النییط Alniyat
الکترون Electron
الیوت Alioth
ام 1 crab nebula، M1
ام 10 m10
ام 100 m100
ام 101 Pinwheel Galaxy، M101
ام 102 Spindle Galaxy، m102
ام 103 m103
ام 104 Sombrero galaxy، m104
ام 105 105
ام 106 m106
ام 107 m107
ام 108 m108
ام 109 m109
ام 11 Wild Duck Cluster، m11
ام 110 m110
ام 12 m12
ام 13 Hercules Cluster، m13
ام 14 m14
ام 15 m15
ام 16 Eagle nebula، m16
ام 17 Swan Nebula، Omega Nebula، m17
ام 18 m18
ام 19 M19
ام 2 M2
ام 20 Trifid nebula، m20
ام 21 m21
ام 22 m22
ام 23 m23
ام 24 m24
ام 25 m25
ام 26 m26
ام 27 Dumbbell Nebula، m27(dumbell nebula)
ام 28 m28
ام 29 m29
ام 3 m3
ام 30 m30
ام 32 m32
ام 33 Triangulum Galaxy، M33
ام 34 m34
ام 35 m35
ام 36 m36
ام 37 m37
ام 38 m38
ام 39 m39
ام 4 M4
ام 40 m40
ام 41 m41
ام 42 m42
ام 43 Mairan's nebula، M43
ام 44 Beehive Cluster، Praesepe Cluster، m44
ام 45 (خوشه پروین) Subaru, Seven Sisters، Pleiades، M45
ام 46 m46
ام 47 m47
ام 48 m48
ام 49 m49
ام 5 m5
ام 50 m50
ام 51 whirlpool galaxy، m51
ام 52 m52
ام 53 m53
ام 54 m54
ام 55 m55
ام 56 m56
ام 57 Ring nebula، M57
ام 58 m58
ام 59 m59
ام 6 Butterfly cluster، m6
ام 60 m60
ام 61 m61
ام 62 m62
ام 63 Sunflower Galaxy، M63
ام 64 Black eye galaxy، m64
ام 65 m65
ام 66 m66
ام 67 m67
ام 68 m68
ام 69 m69
ام 7 Ptolemy's Cluster، m7
ام 70 m70
ام 71 m71
ام 72 m72
ام 73 m73
ام 74 M74
ام 75 m75
ام 76 Little Dumbbell Nebula,Cork ، Butterfly nebula، m76
ام 77 m77
ام 78 m78
ام 79 m79
ام 8 M8(lagoon neb)
ام 80 M80
ام 81 Bode's Galaxy، M81
ام 82 Cigar Galaxy، M82
ام 83 Southern Pinwheel Galaxy، M83
ام 84 m84
ام 85 m85
ام 86 m86
ام 87 Virgo A، M87
ام 88 m88
ام 89 m89
ام 9 M9
ام 90 m90
ام 91 m91
ام 92 m92
ام 93 m93
ام 94 m94
ام 95 m95
ام 96 m96
ام 97 Owl nebula، M97
ام 98 m98
ام 99 m99
امراﺓالمسلسله And، Andromeda
امگا سنتوری Omega centauri
امواج رادیویی Radiowave
ان جی سی 1672 ngc1672
انتقال به قرمز(سرخ) Red shift
انتقال جرم Mass transfer
انجمن آمریکایی رصدکنندگان ستارگان متغییر AAVSO(American Association of variable star observers )
انجمن ستاره ای T T Associations
انجمنهای ستاره ای OB OB Associations
انحراف Aberration (2)
انحراف نوری Aberration (1)
انحنای میدان Field curvature
انرژی تاریک Dark energy
انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا caltech، California Institute of Technology
انسلادوس enceladus
انفجار پرتوگاما Gamma ray burst(GRB)
انقلاب تابستانی Summer solstice
انقلاب زمستانی Winter solstice
انگریت Angrite
انوشه انصاری Anooshe ansari
اوبرون oberon
اوج Aphelion
اوج خورشیدی Aphelion
اوج زمینی Apogee
اوج ستاره ای Apastron
اورانوس Uranus
اوفلیا ophelia
اومبریل umbriel
اکتینومتر Actinometer
اکسیژن Oxygen
ایری، جورج بیدل Airy sir George Biddell (1801-1892)
ایستگاه بایکونور Baikonur station
ایستگاه پرتاب فضایی space launch facility
ایستگاه فضایی بین المللی(iss) ISS، International space station
 

۷۷۱۲۱۸۵   پیاده سازی : کافه نورون