سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ج
جامعه ستاره شناسی آمریکا American Astronmical society (AAS)
جامعه ستاره شناسی انگلیس BAA، British Astronomical Association
جامعه فضانوردی آمریکا American Astronautical Society
جان الرت بود Bode. johann elert
جان درایر j.dreyer
جان فردریک ویلیام هرشل Herschel, John Frederick William (1792-1871)
جتهای اشعه ایکس X-ray jets
جدایی زاویه ای ماه Elongation of moon
جذب Absorbtion
جرم خورشید Solar mass
جریان دو قطبی Bipolar outflow
جزرومد Tides
جسم سیاه Black body
جمشید کاشانی jamshid kashani
جنب فرس Algenib
جهان universe
جو دانه solar granules
جوینده View finder
جوینده finderscope
جوینده نقطه قرمز Red dot finder
جیمز برادلی Bradley .James
جیورجیو آبتتی Abetti , Giorgio ( 1882-1982)
 

۷۷۱۲۲۵۰   پیاده سازی : کافه نورون