سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

خ
خانواده سیارکی آلیندا Alinda Family
خانواده سیارکی الکساندرا Alexandra Family
خانواده کاسینی Cassini family
خرچنگ Cnc، crab، cancer
خرده شهاب سنگ Micrometeorite
خرگوش Arneb
خروج از مرکز Eccentricity
خط جذبی Absorbtion line
خواجه نصیرالدین طوسی Al- Tusi Nasir al Din (Nasirddin) (1201-74)
خوارزمی-ابوعبدالله محمد بن موسی الخوارزمی Alkhwarizmi – [Al- khawarizmi]
خورشید Sun
خورشید فعال Active sun
خورشیدگرفتگی Solar eclipse
خورطیف نگار Spectroheliogram
خورطیف نما Spectrohelioscope
خوشه آرچز Arches cluster
خوشه امگا قنطورسی Omega centauri
خوشه باز galactic cluster، open cluster
خوشه بطلمیوس Ptolemy's Cluster، m7
خوشه پروانه Butterfly cluster، m6
خوشه پروین Subaru, Seven Sisters، Pleiades، M45
خوشه سنبله Virgo cluster
خوشه قلائص Hyades cluster
خوشه گندم Vir، virgin، virgo
خوشه محلی کهکشانی local group
خوشه های آبل abell clusters
خوشه کروی Globular cluster
خوشه کما Coma cluster
خوشه کندوی عسل Beehive Cluster، Praesepe Cluster، m44
خوشه کهکشانی cluster of galaxies
خوشه کهکشانی مافی یک maffei 1 group
 

۷۷۱۲۳۴۵   پیاده سازی : کافه نورون