سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ش
شاتل آتلانتیس Atlantis space shuttle
شاتل چلنجر challenger spacecraft
شاتل دیسکاوری Discovery space shuttle
شاتل کلمبیا Columbia space shuttle
شاتل(اتوبوس فضایی) Shuttle
شارل مسیه Charles messier(1730-1817)
شانه جبار Betelgeuse
شاهزاده And، Andromeda
شباهنگ Dog star، Sirius
شبکه Ret، net، reticulum
شراره Flare
شراع Vel، sail، vela
شعرای شامی Procyon
شعرای یمانی (sheraye yamani) Dog star، Sirius
شفق قطبی Aurora
شهاب سنگ Meteorite
شهاب سنگ آرمانتی Armanty Meteorite
شهاب سنگ آلن‌هیل ALM 84001
شهاب سنگ آلنده Allende meteorite
شهاب سنگ الیس Alais Meteorite
شهاب سنگ بارول Barwell meteorite
شهاب سنگ ناخلایت Nakhlite
شهاب سنگهای مریخی Martian meteorites
شهاب(شهابواره) Meteoride
شهابسنگ کندریتی کربناسئوس Carbonaceous Chondrite
شهابگون Meteoroid
شکارچی Ori، hunter، orion
شکاف کاسینی Cassini division
شکاف کیرک وود Kirkwood Gap
شیخ بهایی sheikh bahaee
شیدسپهر photosphere
شیی بکلین -نیوگبایور BN object، Becklin-Neugebauer object
 

۷۷۱۲۲۲۷   پیاده سازی : کافه نورون