سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ص
صرﺓ الفرس(ستاره آلفای آندرومدا) Sirah، Sirrah، Alpheratz
صفحه کانونی Optical plane
صفرمطلق Absolut Zero
صلیب جنوبی Cru، cross، crux
صورت فلکی Constellation
صورت فلکی آب مار(مار آبی کوچک) Hyi، lesser water snake، hydrus(Hyi)
صورت فلکی آتش دان altar، Ara
صورت فلکی ارابه ران Aur، charioteer، Auriga
صورت فلکی ارنب(خرگوش) lep، hare، lepue(Lep)
صورت فلکی اژدها(تنین) Dra، dragon، draco
صورت فلکی اسب بالدار( فرس اعظم) peg، winged horse، pegasus
صورت فلکی اسکنه Cae، burin، caelum
صورت فلکی اکلیل جنوبی CrA، southern crown، corona australis
صورت فلکی اکلیل شمالی CrB، northern crown، corona borealis
صورت فلکی بادبان Vel، sail، vela
صورت فلکی برساووش Per، perseus
صورت فلکی پاره اسب (قطعة الفرس) Equ، little horse، equuleus
صورت فلکی پیاله Crt، cup، crater
صورت فلکی تازی ها(سگان شکاری) CVn، hunting dogs، canes venatici
صورت فلکی ترازو(میزان) Lib، balance، libra
صورت فلکی تلسکوپ(دوربین نجومی) Tel، telescope، telescopium
صورت فلکی تلمبه(پمپ هوا) Ant، air pump، antlia
صورت فلکی تور Ret، net، reticulum
صورت فلکی توکان Tuc، toucan، tucana
صورت فلکی تکشاخ Mon، Monoceros(Mon)
صورت فلکی جاثی(بر زانونشسته) Her، kneeler، hercules
صورت فلکی جبار(شکارچی) Ori، hunter، orion
صورت فلکی جدی Cap، sea goat، Capricornus
صورت فلکی جوزا Gem، twins، gemini
صورت فلکی چلیپا(صلیب جنوبی) Cru، cross، crux
صورت فلکی حربا Cha، chameleon، chamaeleon
صورت فلکی حمل(بز) Ari، ram، aries
صورت فلکی حوا(مارافسای) Oph، serpentarius، ophiuchus
صورت فلکی خرس بزرگ(دب اکبر) Uma، big dipper، ursa major
صورت فلکی خرس کوچک(دب اصغر) UMi، little dipper، ursa minor
صورت فلکی خط کش(تراز) Nor، ruler، norma
صورت فلکی دجاجه(ماکیان) swan، cygnus
صورت فلکی درنا Gru، crane، grus
صورت فلکی دلفین Del، dolphin، delphinus
صورت فلکی دلو(آب ریز) AQR، water bearer، aquarius
صورت فلکی دو پرگار compasses، circinus
صورت فلکی ذات الکرسی Cas، queen، cassiopeia
صورت فلکی ذره بین(میکروسکوپ) Mic، microscope، microscopium
صورت فلکی روباهک Vul، little fox، vulpecula
صورت فلکی زرافه Cam، giraffe، camelopardalis
صورت فلکی زن به زنجیر کشیده شده(امراﺓالمسلسله) And، Andromeda
صورت فلکی ساعت Hor، clock، horologium
صورت فلکی سپر Sct، shield، scutum
صورت فلکی سرطان(خرچنگ) Cnc، crab، cancer
صورت فلکی سگ بزرگ(کلب اکبر) CMa، greater dog، canis major
صورت فلکی سگ کوچک(کلب اصغر) CMi، little dog، canis minor
صورت فلکی سنبله Vir، virgin، virgo
صورت فلکی سنگ تراش(حجار) Scl، workshop، sculptor
صورت فلکی سه پایه نقاش Pic، painter، pictor
صورت فلکی سهم(تیر) Sge، arrow، sagitta
صورت فلکی سوسمار Lac، lizard، lacerta
صورت فلکی سکستان Sex، sextans، sextant
صورت فلکی سیاه گوش Lyn، lynux، lynx
صورت فلکی سیمرغ(ققنوس) Phe، phoenix، phoenix
صورت فلکی شاه تخته( تیرحمال) Car، keel، carina
صورت فلکی شجاع(مار نر) hya، water snake، hydra
صورت فلکی شلیاق(چنگ رومی) Lyr، lyra، lyre
صورت فلکی شیر کوچک LMi، smaller lion، leo minor
صورت فلکی شیر(اسد) lion، Leo
صورت فلکی طاووس Pav، peacock، pavo
صورت فلکی عقاب Aql، eagle، aquila
صورت فلکی عقرب(کژدم) Sco، scorpio، scorpion
صورت فلکی قطب نما Pyx، mariner compass، pyxis
صورت فلکی قنطورس(ظلیم) Cen، centaurus، centaur
صورت فلکی قوس(کمان) Sgr، archer، sagittarius
صورت فلکی قیطس(نهنگ) Cet، whale، cetus
صورت فلکی قیفاووس Cep، cepheus
صورت فلکی گاو (ثور) Tau، bull، taurus
صورت فلکی گاوران(عوا) Boo، herdsman، bootes
صورت فلکی گرگ(سبع) Lup، wolf، lupus
صورت فلکی گیسوان برنیکه(گیسو) Com، berenice hair، coma berenices
صورت فلکی مار(حیه) Ser، serpens، serpent
صورت فلکی ماهی (حوت) Psc، fishes، pisces
صورت فلکی ماهی پرنده Vol، flying fish، volans
صورت فلکی ماهی جنوبی PsA، southern fish، pisces australis
صورت فلکی ماهی زرین(طلایی) Dor، sword fish، dorado
صورت فلکی مثلث جنوبی TrA، southern triangle، triangulum australe
صورت فلکی مثلث(سه گوش) Tri، triangle، triangulum
صورت فلکی مرغ بهشتی(پرنده بهشتی) Aps، bird of paradise، apus
صورت فلکی مگس Mus، fly، musca
صورت فلکی نهر(رودخانه) Eri، river، eridanus
صورت فلکی هشتک Oct، octans، octant
صورت فلکی هندی Ind، indian، indus
صورت فلکی کبوتر Col، dove، columba
صورت فلکی کشتیدم Pup، poop، puppis
صورت فلکی کلاغ CrV، crow، corvus
صورت فلکی کوره For، furnace، fornax
صورت فلکی کوهمیز Men، table، mensa
 

۷۷۱۲۱۲۰   پیاده سازی : کافه نورون