سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ف
فاز هلال Moon phase
فاصله راحتی چشم Eye relief
فاصله کانونی Focul point
فام سپهر choromosphere
فام کره choromosphere
فایندر finderscope
فرآیند آلومینیوم اندود کردن Aluminizing
فرآیند بی برخورد Collisionless process
فرانسیس بیلی Baily francis
فردریچ ویلهلم اگوست آرگلاندر Argelander, Friedrich Wilhelm August (1799- 1875)
فرسایش Ablation
فرش مغناطیسی Magnetic carpet
فروزه Airglow
فشار تبهگنی (دژنره) Degenerate pressure
فضاپیما(مدارنورد) وایکینگ Viking orbiters
فضاپیماهای پایونیر Pioneer space probes
فضاپیماهای مارینر Mariner spacecrafts
فضاپیمای افق های نو New Horizons
فضاپیمای اودیسه مریخ Mars Odyssey
فضاپیمای اولیس Ullysses spacecraft
فضاپیمای جونو juno spacecraft
فضاپیمای چاندرایان 1 Chandrayaan spacecraft-1
فضاپیمای داون dawn
فضاپیمای دیپ اسپیس-1 Deep space-1
فضاپیمای راهیاب مریخ Mars Path Finder
فضاپیمای سایوز Soyuz
فضاپیمای گیوتو Gioto spacecraft
فضاپیمای ماژلان Magellan spacecraft
فضاپیمای مسنجر Messenger spacecraft
فضاپیمای مشاهده‌گر دهانه‌های آتشفشان ماه وماهواره شناسایی LCROSS(Lunar CRater Observation and Sensing Satellite)
فضاپیمای هایابوسا hayabusa spacecraft
فضاپیمای هینود solar-b، Hinode spacecraft
فضاپیمای وسخود
فضاپیمای ویجر 1 Voyager 1
فضاپیمای ویجر 2 voyager 2
فضاپیمای کاسینی Cassini spacecraft
فضاپیمای کاگویا Kaguya satelitte
فضازمان ماجامدار-پاپاپترو Majumdar-papapetro space time
فضانورد Astronaut
فلق Twilight
فهرست اجرام NGC New General Catalogue، NGC
فهرست اقمار زحل satellite of saturn
فهرست اقمار مشتری Satellite Of Jupiter
فهرست بارشهای شهابی Meteor Showers list
فهرست ستارگان روشن Bright Star Catalogue
فهرست ستاره ای ACT ACT catalog
فهرست ستاره ای ابرخس Hipparchos catalogue
فهرست ستاره ای تیکو2 Tycho-2 catalogue
فهرست صورتهای فلکی Constellation list
فهرست عمومی ستارگان متغییر GCVS
فهرست قمرهای سیاره مریخ satellites of mars
فهرست قمرهای سیاره نپتون satellites of neptune
فهرست مسیه Messier catalog
فهرست کالدول Caldwell catalogue
فهرستهای ستاره شناسی Astronomical catalogue
فوبوس phobos
فوران تاج خورشیدی CME، Coronal Mass Ejection(CME)
فوکوسر focuser
فی بی phoebe
فیلتر مایلار Mylar filter
 

۷۷۱۲۲۱۲   پیاده سازی : کافه نورون