سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ق
قاعده Al Giedi، Algedi
قانون تیتوس -بود Titus -Bode law
قانون هابل Hubble law
قانون واوکولیور Vaucouleur low
قبله Qiblah
قدر بولومتری Bolometric magnitude
قدر ظاهری Apparent Magnitude
قدرت تفکیک زاویه ای Angular Resolution
قدرت بزرگنمایی Magnification power
قدرمطلق Absolute magnitude
قرص ایری Airy disk
قرص برافزایشی Accretion disk
قرمزشدگی Reddenning
قطب جنوب سماوی South celestial pole
قطب سماوی Celestial pole
قطبی کردن Polar Aligment
قطرزاویه ای Angular Diameter
قطره سیاه black drop
قطعة الفرس Equ، little horse، equuleus
ققنوس(ghogh noos) Phe، phoenix، phoenix
قلب الاسد Regulus
قلم سنگ تراشی Cae، burin، caelum
قو swan، cygnus
قو Gru، crane، grus
قوانین کپلر Kepler's Laws
 

۷۷۱۲۲۶۷   پیاده سازی : کافه نورون