سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

م
ماده تاریک Dark matter
مار آبی hya، water snake، hydra
مار نر hya، water snake، hydra
ماراتن مسیه Messier mararthon
مارافسای Oph، serpentarius، ophiuchus
مارس اکسپرس Mars express
مارگیر Oph، serpentarius، ophiuchus
مارک آرونسون(1987-1950) Aaronson . marc (1950-1987)
مارینر 10 Mariner 10
ماسکن Mascon
ماگما Magma
ماه Moon
ماه آنومالی Anomalistic Month
ماه اژدهایی Draconitic moon
ماه گرفتگی Moon eclipse
ماه گرهی Draconitic moon
ماه نجومی Sidereal month
ماه نو New moon
ماه هلالی Synodic moon
ماه کامل Full moon
ماهواره آریاباتا Aryabhata Satellite
ماهواره آریل Ariel satellite
ماهواره آسکا Asca
ماهواره ابرخس Hipparchos satellite
ماهواره اسپوتنیک sputnik satellite
ماهواره اسپوتنیک 2 Sputnic satellite 2
ماهواره استریو Solar TErrestrial RElations Observatory، STEREO
ماهواره امید Omid satellite
ماهواره ایریدیوم Iridium satellite
ماهواره بر سیمرغ Simorgh rocket
ماهواره تحقیقاتی دقیق ترکیب سنجی ACE، Advanced Composition Explorer (ACE)
ماهواره سوهو solar and heliospheric observatory، soho
ماهواره سویفت Swift satellite
ماهواره سیستم چینی قطبنما Beidou
ماهواره طلوع Tolo satellite
ماهواره مصباح 2 Mesbah 2 satellite
ماهواره مصنوعی Artificial satellite
ماهواره نوید Navid satellite
ماهواره نوید علم و صنعت Navid satellite
ماهواره نوید علم وصنعت navide elm o san at satellite
ماهواره های گلوناس Glonass
ماکه ماکه Makemake
ماکو Macho(Massive Astronomical Compact Halo Object))
ماکو Macho
ماکیان swan، cygnus
مبانی فقهی رویت هلال
متان Methane
متیس Metis
مجمره altar، Ara
محاق
محور نوری Optical axis
محیط بین سیاره ای Interplanetary medium
مختصات دایرﺓ البروجی
مختصات سماوی Celestial coordinates
مدار راس الجدی Tropic of capricorn
مدار راس السرطان Tropical of cancer
مدار نوردآب وهواشناسی مریخ Mars Climate Orbiter
مدارنورد تحقیقاتی مریخ Mars Reconnaissance Orbiter(MRO)
مدارنورد گالیله Galileo orbiter
مردمک خروجی Exit pupil
مروپ Merop
مرکز مطالعه سیاره ای آریزونا Arizona Search For Planets (ASP)
مریخ Mars
مریخ شناسی Areodesy
مریخ نشین ققنوس(فونیکس) Phoenix mars lander
مریخ نورد بیگل دو Beagle 2
مزون Meson
مسابقه رصد اختفاء
مشتری Jupiter
مشعل Faculae
معادله زمان Time equation
معادله سالانه Annual equation
معیارهای رویت پذیری ماه Crescent observing criterias
مغناطکره Magnetosphere
مغناطیس مرز Magnetopause
مقابله Opposition
مقارنه Appulse ، Conjunction
مقر
مقر گاید اسکوپ Guidescope mount
مقیاس آنتونیادی Antoniadi Scale
مگنتار Magnetar
مگنتو گرام Magnetogram
مگنتوپاوز Magnetopause
ملاقه بزرگ big dipper
منطﻗﺔالبروج Zodiac
منطقه آلفا رجیو Alpha Regio
منطقه بارنارد Barnard region
منطقه خط باریک Narrow line region
منطقه فعال ACTIVE Region
منظر یاب View finder
منظومه شمسی solar system
مهرمبش(بیگ کرانچ) Big crunch
مواد بین ستاره ای Interstellar matter
موج مورتن Moreton wave
موشک پگاسوس Pegasus rocket
مکان سنجی Astrometry
مکان یاب بیدو Beidou positioning system
مکانیاب بیدو Beidou positioning system
مکانیک سماوی Celestial mechanics
مکث ماه Moon delay
می موسا mimosa، beta crucis، Becrux
میدان دید Field of view
میرا o-ceti، mira
میراندا miranda
میزان Lib، balance، libra
میزر Maser
میل Declination(Dec.)
میل گره صعودی Longitude of ascending node، RAAN، Right Ascension of the Ascending Node (RAAN)
میماس Mimas
میکروسکوپ Mic، microscope، microscopium
 

۷۷۱۲۲۰۱   پیاده سازی : کافه نورون