سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ن
ناجذ Bellatrix
ناحیه حیات Habitable zone
نایاد naiad
نپتون Neptune
نجم Star
نر مار Hyi، lesser water snake، hydrus(Hyi)
نرئید nereid
نرم افزار heavensat Heavensat satellite tracking
نرم افزار moon calculator Moon calculator
نرم افزار orbitron ORBITRON software
نرم افزار stsplus STSPLUS software
نرم افزار ستاره شناسی C2A C2A astronomical Software
نرم افزار ستاره شناسی occult Occult astronomical software
نرم افزار ستاره شناسی Occult watcher Occult watcher software
نسبت کانونی Focul ratio
نسبیت خاص Special relativity
نسبیت عام General relativity
نسر طایر Altrair
نسر واقع Vega
نصف النهار سماوی Celestial meridian
نصف النهار مرکزی Central meridian
نقاط لاگرانژی Lagrangian points
نقشه بردار مریخ Mars Global Surveyor
نقطه ضدخورشید Antisolar point
نمار رنگ Color index
نمودار پروانه ای Butterfly diagram
نمودار رنگ- قدر colour magnitude diagram
نمودار هرتسپرونگ - راسل Hertzsprung-Russell diagram
نهنگ Cet، whale، cetus
نواختر Nova
نواختر تجدید شونده Reccurent nova
نواختر سیمبیوتیک RR Telescopii variables، Symbiotic novae
نواختر کوتوله Dwarf nova
نواختر کوتوله U Geminorum variable stars
نوار هایاشی Hayashi track
نوترون Neutron
نور مرئی(دیدگانی) Visible light
نورسپهر photosphere
نورسنجی نجومی Astronometrical photometery
نورمخالف Gegenschein
نوفه میکروموجی Microwave burst
نیتروژن Nitrogen
نیل آرمسترانگ Armstrong .Neil Alden (1930- )
نیم اسب Sgr، archer، sagittarius
نیم سایه Penumbra
نیکلاس کپرنیک(کوپرنیک) Coper nicus
 

۷۷۱۲۲۵۵   پیاده سازی : کافه نورون