سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

و
واحد نجومی AU، Astronomical unit
والتر باده baade, walter
وج wedge
وشق Lyn، lynux، lynx
ونوس اکسپرس Venus express
ویلهلم بسل Bessel. friedrich Wilhelm
ویلیام هاگینز William huggins
ویلیام هرشل Herschel, (Frederick) William (1738-1822)
 

۷۷۱۲۱۵۱   پیاده سازی : کافه نورون