سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ک
کاتارینا Catarina
کاتنا Catena
کارمه carme
کارون Charon
کاستور Castor
کاسه درویشان Cap، sea goat، Capricornus
کالدرا Caldera
کالیبان Caliban
کالیپسو Calypso
کالیستو callisto
کامیلا Camilla
کاناپوس Suhail، Canopus
کانالهای مریخی Martian canals
کانیبالیسم Cannibalism
کاوشگر فضایی رزتا Rosetta Spacecraft
کجنمایی Aberration (2)
کجنمایی رنگی Chromatic aberration
کجنمایی کروی Spherrical abberation
کراچت مغناطیسی Magnetic crochet
کربن Carbon
کرسیدا cressida
کره سماوی Celestial sphere
کروموسفر photosphere
کرکس پرنده Altrair
کرکس نشسته Vega
کژدم Sco، scorpio، scorpion
کشتی آرگو Argo Navis
کشیدگی Elongation
کشیدگی مداری(زاویه با صفحه اصلی) Inclination
کلادیوس پتولمئس(بطلمیوس) Claudius Ptolemaeus
کلب اصغر CMi، little dog، canis minor
کلب اکبر CMa، greater dog، canis major
کلف Sunspot
کلگی
کلمانتین Clementine
کما Coma
کمان Sge، arrow، sagitta
کمان Sgr، archer، sagittarius
کمانک Fibrils
کمربند حیات Habitable zone
کمربند سیارکی Astroid belt
کمربند کوییپر (کوییپر -اج ورث) Kuiper belt(edgeworth-kuiper)
کندرول Chondrule
کندریت Chondrite
کهکشان galaxy
کهکشان cd CD galaxy
کهکشان آندرومدا(m31) m31، Andromeda Galaxy
کهکشان اتم ها برای صلح Atoms for peace galaxy
کهکشان اسپلینتر ngc 5907، Splinter galaxy
کهکشان بارنارد ngc6822، Barnard galaxy
کهکشان بیضوی Elliptical galaxy
کهکشان چشم سیاه Black eye galaxy، m64
کهکشان حجار NGC 253، Sculptor galaxy
کهکشان رادیویی Radio galaxy
کهکشان راه شیری Milky way galaxy
کهکشان ستاره فشان Starburst galaxy
کهکشان سیفرت Seyfert galaxy
کهکشان سیگار Cigar Galaxy، M82
کهکشان فعال agn، Active galaxy
کهکشان قنطورس A Centaurus A
کهکشان مارپیچی Spiral galaxy
کهکشان مارپیچی آنمیک Anemic Spiral Galaxy
کهکشان مارپیچی میله ای barred spiral galaxy
کهکشان مثلثی Triangulum Galaxy، M33
کهکشان نامنظم Irregular galaxy
کهکشان کارافه Carafe galaxy
کهکشان کارت ویل Cartwheel galaxy
کهکشان کلاه مکزیکی Sombrero galaxy، m104
کهکشان کوتوله Dwarf galaxy
کهکشان کوتوله پمپ هوا Antilia Dwarf Galaxy
کهکشان کوتوله قوس Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy(SagDEG)
کهکشان کوتوله‌ دلو Aquarius Dwarf galaxy
کهکشان کوچک تلمبه Antlia Galaxy
کهکشانهای مارکاریان Markarian galaxies
کوئلواستات Coelostat
کوازار quasar
کوتوله سفید White dwarf
کوتوله سیاه Black dwarf
کوتوله قرمز Red dwarf
کوتوله قهوه ای Brown dwarf
کوردلیا cordelia
کوه ارسیا Arsia Mons
کوه اس کری اوس As Craeus Mons
کوههای ماه Moon montes
کوکب polaris
کیهان universe
کیهان باز Open universe
کیهان بسته Closed universe
کیهان شناسی Cosmology
کیهان شناسی ضدماده Antimatter Cosmology
کیوان Saturn
کیکاوس Cep، cepheus
 

۷۷۱۲۱۳۵   پیاده سازی : کافه نورون