سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

گ
گاسپرا Gaspra
گالاتیا galatea
گالیلئو گالیله Galileo Galilei
گاما نرم تکرار شونده Soft gamma repeater(sgr)
گانیمد ganymede
گاونر Tau، bull، taurus
گاید اسکوپ Guide scope
گرانش Gravity
گرفتگی Eclipse
گرفتگی حلقوی Annular Eclipse
گره صعودی Ascending Node
گشودگی دهانه تلسکوپ Telescope apperture
گگن شاین Gegenschein
گوتو GO TO
گونی ذغال Coalsack
گونیا Nor، ruler، norma
گویچه بوک Bok Objects
گیتی universe
گیسو Com، berenice hair، coma berenices
گیووانی دومینیک کاسینی Cassini.Giovanni Domenico
 

۷۷۱۲۲۱۶   پیاده سازی : کافه نورون