سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

قطب جنوب سماوی
South celestial pole
دو نقطه تلاقی ادامه محور زمین با کره سماوی قطب شمال سماوی (NCP )وجنوب سماوی (SCP )  نامیده می شود.
 

۷۷۰۸۸۵۷   پیاده سازی : کافه نورون