سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

حرکت رجعی
Retrograde motion

در حالیکه زمین به حالت مقابله با سیارات بیرونی مانند مریخ یا مشتری نزدیک می شود وبعد از عبور از آن حالت به نظر می رسد که این سیارات حرکت عادی به سمت شرق خود در زمینه ستارگان  را متوقف کرده وبه سمت غرب برمی گردند بعد از مدتی دوباره متوقف شده وحرکت عادی خود به سمت شرق را آغاز می کنند.این حرکت ویژه سیارات بیرونی ناشی از این است که زمین در مدار دور خورشید سریعتر از آنها حرکت می کند.در حالیکه زمین از آنها سبقت می گیرد به نظر می رسد که مانند اتومبیلی در اتوبان از زمین عقب می مانند وبه عقب بر می گردند ولی بعد از اینکه فاصه زمین با آنها بیشتر شد (برای مثال بعد از گذشت دو ماه ) به نظر می رسد که حرکت عادی خود را آغاز می کنند. عکس بالا مسیر ظاهری سیاره مریخ را نشان می دهد.

 

نمایش جالب از حرکت رجعی در آدرس زیر وجود دارد:

http://www.img98.com/images/0iob7tehc8qxeyh85lo5.gif

 

۷۷۱۲۹۴۲   پیاده سازی : کافه نورون