سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

چارلز گریلی آبورت(1961-1872)
Abbort , charles Greely (1872-1961)

 

ستاره شناس آمریکایی، متخصص تحقیقات خورشیدی استیمسونیان و  در سال 1907 بعنوان مدیر آنجا مشغول بکار شد. تعیین دقیق ثابت خورشیدی و تهیه اولین نقشه دقیق مادون قرمز از سطح خورشید از فعالیتهای او بحساب می آید. او در سال 1911 کتابی با نام خورشید منتشر نمود.

 

۷۷۱۳۰۰۳   پیاده سازی : کافه نورون