سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تی بی
Thebe

یکی از اقمار نامنظم مشتری با ابعادی در حدود 100 کیلومتر که در سال 1979 توسط استیفن سینات کشف شده است.این قمر از لحاظ گرانشی به سیاره مشتری قفل شده است یعنی همیشه یک سمت آن به سوی مشتری است.در حدود 3 تا 4 دهانه برخوردی بر سطح آن وجود دارد.بزرگترین دهانه آن 40 کیلومتر قطر دارد.

 

برای کسب اطلاعات درباره نامگذاری عوارض سطحی آن به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/THEBE/target

 

 

۷۷۱۲۴۴۲   پیاده سازی : کافه نورون